16 dec 2015 17:45

16 dec 2015 17:45

Ansökan snurrar vidare

MARIESTAD: Fortsatt handläggning för vindkraftverk i Låstad

Frågan om en etablering av två vindkraftverk i Låstad mal en vända till.

Skövdebaserade Schönborg Vind AB ansökte för ett par år sedan om bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd på 150 meter) på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Ärendet har det senaste året valsat runt i den byråkratiska världen och såg i början av november ut att ha nått vägs ändå. Då beslutade nämligen mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket betydde att mark- och miljödomstolens beslut om nej till bygglov stod fast.

Men nu snurrar alltså ärendet vidare, sedan mark- och miljödomstolen återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. I veckan beslutade miljö- och byggnadsnämnden i MTG på nytt att bevilja bygglov för de två verken. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

– Det här är en snårig historia. Problematiken kring fågellivet utreddes i anmälningsärendet och har vunnit laga kraft. Frågan nu gäller bygglov. Domstolen har missat att vi prövat ärendet i en annan ordning, säger förvaltningschef Lars Sylvén.

Skövdebaserade Schönborg Vind AB ansökte för ett par år sedan om bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd på 150 meter) på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Ärendet har det senaste året valsat runt i den byråkratiska världen och såg i början av november ut att ha nått vägs ändå. Då beslutade nämligen mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket betydde att mark- och miljödomstolens beslut om nej till bygglov stod fast.

Men nu snurrar alltså ärendet vidare, sedan mark- och miljödomstolen återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. I veckan beslutade miljö- och byggnadsnämnden i MTG på nytt att bevilja bygglov för de två verken. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

– Det här är en snårig historia. Problematiken kring fågellivet utreddes i anmälningsärendet och har vunnit laga kraft. Frågan nu gäller bygglov. Domstolen har missat att vi prövat ärendet i en annan ordning, säger förvaltningschef Lars Sylvén.