15 dec 2015 15:37

15 dec 2015 15:54

Va-kollektivet utökas med sex fastigheter i Sjöängen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tidigare i år upprättade Mariestads kommun ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen. Drygt ett år senare växer det området då fullmäktige säger ja till att ansluta följande sex fastigheter Helgåsen 1:29, Horn 2:12, Horn 3:292, Leksberg 4:7, Leksberg 4:19 och Tranvassen 2:1.

I samband med att verksamhetsområdet för Sjöängen, som är ett LIS-område, inrättades gjordes bedömningen att ovanstående sex fastigheter inte skulle ingå då de ansågs ligga för glest. Men efter att va-avdelningen tittat på frågan igen med hjälp av sakkunniga jurister i ämnet gör man alltså en annan bedömning.

I samband med att verksamhetsområdet för Sjöängen, som är ett LIS-område, inrättades gjordes bedömningen att ovanstående sex fastigheter inte skulle ingå då de ansågs ligga för glest. Men efter att va-avdelningen tittat på frågan igen med hjälp av sakkunniga jurister i ämnet gör man alltså en annan bedömning.