15 dec 2015 14:38

15 dec 2015 14:38

Slarvade med bokföringen

TING: Mariestadsbo fick villkorlig dom och böter

Villkorlig dom och 40 dagsböter blev tingsrättsdomen för en 35-årig Mariestadsbo som anses skyldig till bokföringsbrott.

35-åringen berättar själv att han haft en enskild firma som startades under 2013. Han tog hjälp av en person att hålla ordning på bokföringen och lämnade honom alla papper var tredje månad.

Mariestadsbon har själv inte haft kontroll på pappersarbetet och erkänner att han varit slarvig med inlämnandet. Han trodde inte att han behövde bokföra en faktura förrän kunden hade betalat. Han satte in fakturan i pärmen först när kunden hade betalat.

35-åringen har hävdat att han inte har någon anledning att misstro personen som skötte bokföringen.

Skötte sig inte

Tingsrätten anser att 35-åringen åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Intäkter på drygt 441 000 kronor bokfördes inte under 1 januari till 31 december 2013. Bokförd omsättning för samma år var 500 779 kr. Mellan den 1 januari och juni 2014 upprättades dessutom bokföringen för sent.

Tingsrätten anser att 35-åringen har varit påtagligt slarvig med handhavandet av räkenskaperna och att han därigenom varit grov oaktsam. Men handlande berodde mer på slarv och okunskap än att det inte rört sig om någon planerad brottslighet i syfte att undandra skatt.

35-åringen berättar själv att han haft en enskild firma som startades under 2013. Han tog hjälp av en person att hålla ordning på bokföringen och lämnade honom alla papper var tredje månad.

Mariestadsbon har själv inte haft kontroll på pappersarbetet och erkänner att han varit slarvig med inlämnandet. Han trodde inte att han behövde bokföra en faktura förrän kunden hade betalat. Han satte in fakturan i pärmen först när kunden hade betalat.

35-åringen har hävdat att han inte har någon anledning att misstro personen som skötte bokföringen.

Skötte sig inte

Tingsrätten anser att 35-åringen åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Intäkter på drygt 441 000 kronor bokfördes inte under 1 januari till 31 december 2013. Bokförd omsättning för samma år var 500 779 kr. Mellan den 1 januari och juni 2014 upprättades dessutom bokföringen för sent.

Tingsrätten anser att 35-åringen har varit påtagligt slarvig med handhavandet av räkenskaperna och att han därigenom varit grov oaktsam. Men handlande berodde mer på slarv och okunskap än att det inte rört sig om någon planerad brottslighet i syfte att undandra skatt.