15 dec 2015 15:03

15 dec 2015 15:03

Säger nej till saluhall i inre hamnen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eniga politiker säger nej till Mai Carlssons medborgarförslag om att anlägga en saluhall i Mariestads inre hamn.

Mai Carlsson önskade en större byggnad med serveringsställen med ett motsvarande utbud som dagens bodar har, samt att serveringsställena skulle vara öppna året runt.

Fullmäktige gick på tjänstemännens förslag vilket argumenterade för att dagens bodar kommer att ersättas med sju permanenta bodar till sommarsäsongen 2016 uppförda av kommunägda AB Stadens hus.

Däremot utesluter inte kommunen att det kan bli tal om en saluhall längre fram om man hittar en lämplig exploatör. Samtal med ett antal olika intressenter har förts och fortsättning följer...

 

 

 

 

Mai Carlsson önskade en större byggnad med serveringsställen med ett motsvarande utbud som dagens bodar har, samt att serveringsställena skulle vara öppna året runt.

Fullmäktige gick på tjänstemännens förslag vilket argumenterade för att dagens bodar kommer att ersättas med sju permanenta bodar till sommarsäsongen 2016 uppförda av kommunägda AB Stadens hus.

Däremot utesluter inte kommunen att det kan bli tal om en saluhall längre fram om man hittar en lämplig exploatör. Samtal med ett antal olika intressenter har förts och fortsättning följer...