15 dec 2015 20:43

15 dec 2015 20:43

Nu samlas synpunkterna in

MARIESTAD: Allmänheten fick lägesrapport om E20-projektet

Många frågor kvarstod efter samrådsmötet om E20 på tisdagskvällen. Någon uttalade till och med tvivel om att ombyggnaden någonsin blir av.

Det fanns en hel del att diskutera på vägen ut från mötet om E20-projektet. Farhågor, tvivel och frågetecken dryftades: Grannar emellan. Trafikverkets representanter fick inte särskilt många synpunkter med sig hem från den tidiga sittningen. Det ordnades två denna kväll.

Ett utbyte

Trafikverkets projektledare Marie Söderlid hoppades före träffarna att många Mariestadsbor skulle komma dit. Ett sådant här samråd i ”tidigt skede” innebär nämligen inte bara att verket ska redovisa sina planer utan lika mycket om att allmänhet och närboende ska lämna synpunkter och information.

– Det kan vara vad som helst. All typ av information som inte finns i handlingar och register är intressant, och kan påverka beslutet om var sträckan dras, säger Marie Söderlid.

Det finns också möjlighet att lämna in sina synpunkter skriftligt.

Många utredningar

Kanske var det en och annan som hade hoppats på mer konkreta besked om hur sträckningen för den nya, breda 2+2-vägen kommer att se ut. Men där är man inte än. Enligt den tidsplan som presenterades fattas det beslutet i maj 2016; efter ytterligare samråd och en rad utredningar om hur de olika alternativen kan beröra skolvägar, kulturmiljöer, vattentäkter, friluftsliv, skyddsvärda fiskarter och annat.

Tre alternativa ”korridorer” presenterades. I samtliga fall berördes bland annat vägsträckan mellan Torsöinfarten och Hassle. Katarina Agell Engström och maken Gunnar, som bor vid Ingarud, tyckte att det var svårt att se exakt hur de kommer att beröras i de kartor som visades.

– Vi får titta lite närmare på det här, konstaterade de.

Det fanns en hel del att diskutera på vägen ut från mötet om E20-projektet. Farhågor, tvivel och frågetecken dryftades: Grannar emellan. Trafikverkets representanter fick inte särskilt många synpunkter med sig hem från den tidiga sittningen. Det ordnades två denna kväll.

Ett utbyte

Trafikverkets projektledare Marie Söderlid hoppades före träffarna att många Mariestadsbor skulle komma dit. Ett sådant här samråd i ”tidigt skede” innebär nämligen inte bara att verket ska redovisa sina planer utan lika mycket om att allmänhet och närboende ska lämna synpunkter och information.

– Det kan vara vad som helst. All typ av information som inte finns i handlingar och register är intressant, och kan påverka beslutet om var sträckan dras, säger Marie Söderlid.

Det finns också möjlighet att lämna in sina synpunkter skriftligt.

Många utredningar

Kanske var det en och annan som hade hoppats på mer konkreta besked om hur sträckningen för den nya, breda 2+2-vägen kommer att se ut. Men där är man inte än. Enligt den tidsplan som presenterades fattas det beslutet i maj 2016; efter ytterligare samråd och en rad utredningar om hur de olika alternativen kan beröra skolvägar, kulturmiljöer, vattentäkter, friluftsliv, skyddsvärda fiskarter och annat.

Tre alternativa ”korridorer” presenterades. I samtliga fall berördes bland annat vägsträckan mellan Torsöinfarten och Hassle. Katarina Agell Engström och maken Gunnar, som bor vid Ingarud, tyckte att det var svårt att se exakt hur de kommer att beröras i de kartor som visades.

– Vi får titta lite närmare på det här, konstaterade de.