15 dec 2015 15:54

15 dec 2015 15:54

Mariehus beviljas borgen för nybygge

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mariehus AB beviljas ytterligare 85 miljoner kronor i borgen. Det beslutade fullmäktige i måndags. Enligt den senaste årsredovisningen uppgår Mariestads kommuns borgensåtaganden gentemot Mariehus till 442 miljoner kronor.

Det kommunägda bolaget satsar nu på 47 nya lägenheter i kvarteret Galeasen på Nya Ekudden. Kommunens bedömning är att bolaget har kontroll på sin ekonomi och att intresset för nya lägenheter är stort.

Mariehus fastigheter har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder uppick i juni 2015 till 535 miljoner kronor. Balansräkningen visade anläggningstillgångar om 580 miljoner kronor och en soliditet på 11,5 procent vid samma tidpunkt.

 

Det kommunägda bolaget satsar nu på 47 nya lägenheter i kvarteret Galeasen på Nya Ekudden. Kommunens bedömning är att bolaget har kontroll på sin ekonomi och att intresset för nya lägenheter är stort.

Mariehus fastigheter har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder uppick i juni 2015 till 535 miljoner kronor. Balansräkningen visade anläggningstillgångar om 580 miljoner kronor och en soliditet på 11,5 procent vid samma tidpunkt.