14 dec 2015 20:42

14 dec 2015 20:42

Va-taxan höjs med tio procent

MARIESTAD: Rosengren och Abrahamsson överens – fast ändå inte

Från och med årsskiftet höjs brukningsavgifterna i va-taxan med tio procent för Mariestadsborna.
Det betyder ökade kostnader med 640 kronor per år för genomsnittsabonnenten.

Årets driftresultat för va-kollektivet i Mariestads kommun ser ut att landa på minus 1,2 miljoner kronor. Lägg därtill ett bristande underhåll och en historiskt sett låg reinvesteringstakt.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) yrkade därför på en höjning av brukningsavgifterna på tio procent när han klev upp i fullmäktiges talarstol på måndagskvällen:

– Vi kan inte använda investeringspengar till driften. Om vi inte ökar intäkterna kommer vi att skapa en flera mil lång Vänershofshall under jord.

Abrahamsson fick mothugg av såväl Janne Jansson (S) som Per Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP).

– Eftersom vi har kvar pengar i va-fonden anser vi att de ska utnyttjas först, sa Jansson.

I dag finns cirka 3,8 miljoner kronor i va-fonden.

Per Rosengren fyllde i och påpekade att han höll med Abrahamsson om att underhållet är viktigt.

– Men det saknas siffror för vilka investeringar ni har tänkt att göra. Vanligtvis brukar det finnas en plan som matchar intäkter och investeringar, sa Rosengren.

Medan oppositionen yrkade på avslag drev majoriteten igenom höjningen som alltså träder i kraft den första januari 2016.

– Ni håller med om att vi måste öka intäkterna, men ändå säger ni nej till allt. Inte en enda krona av höjningen kommer att gå till kommunkassan, allt kommer att stanna i va-kollektivet, lovade Johan Abrahamsson.

Årets driftresultat för va-kollektivet i Mariestads kommun ser ut att landa på minus 1,2 miljoner kronor. Lägg därtill ett bristande underhåll och en historiskt sett låg reinvesteringstakt.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) yrkade därför på en höjning av brukningsavgifterna på tio procent när han klev upp i fullmäktiges talarstol på måndagskvällen:

– Vi kan inte använda investeringspengar till driften. Om vi inte ökar intäkterna kommer vi att skapa en flera mil lång Vänershofshall under jord.

Abrahamsson fick mothugg av såväl Janne Jansson (S) som Per Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP).

– Eftersom vi har kvar pengar i va-fonden anser vi att de ska utnyttjas först, sa Jansson.

I dag finns cirka 3,8 miljoner kronor i va-fonden.

Per Rosengren fyllde i och påpekade att han höll med Abrahamsson om att underhållet är viktigt.

– Men det saknas siffror för vilka investeringar ni har tänkt att göra. Vanligtvis brukar det finnas en plan som matchar intäkter och investeringar, sa Rosengren.

Medan oppositionen yrkade på avslag drev majoriteten igenom höjningen som alltså träder i kraft den första januari 2016.

– Ni håller med om att vi måste öka intäkterna, men ändå säger ni nej till allt. Inte en enda krona av höjningen kommer att gå till kommunkassan, allt kommer att stanna i va-kollektivet, lovade Johan Abrahamsson.