14 dec 2015 16:59

14 dec 2015 17:00

Mariestad satsar miljoner på elfordon

MARIESTAD: Nästa sommar ska kommunen glänsa i Almedalen

Mariestads kommun avsätter 7,6 miljoner kronor för att köpa in tre elfordon av större modell. Satsningen visar att man menar allvar med Electric village-projektet.
– Arbetstesen är att på sikt kunna erbjuda fri stadsbuss till alla, säger ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M).

Måndagens kommunstyrelsemöte i Mariestad hade vissa likheter med de avslutade klimatförhandlingarna i Paris. Nu utbröt visserligen inget kramkalas, men väl en applåd på Björn Fagerlunds (M) uppmaning efter att politikerna beslutat att ta nästa steg i det industriella förnyelseprojekt som går under arbetsnamnet Electric village.

Lunds tekniska högskola får 300 000 kronor för att modellera ett eldrivet bussnät i Mariestad. Utredningen innefattar även en beräkning av optimal placering för laddstationer. På Lunds tekniska högskola finns professor Mats Alaküla, en av landets främsta experter inom området.

Och som grädde på moset satsar kommunen 7,6 miljoner kronor på att köpa in tre helelektriska fordon i form av en stadsbuss, ett transportfordon för gata och park samt ett varutransportfordon för mat.

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att köpet kommer att genomföras som en direktupphandling eftersom det är riktat mot försöksverksamhet. Arvidsson hänvisar till kapitel fyra, paragraf sju i lagen om offentlig upphandling och tillägger:

– Det här är ett projekt som vi är lite unika med, flera aktörer har redan hört av sig.

Startskott

Kommunstyrelsens beslut kan ses som något av startskott för ambitionerna om att bli en demonstrations- och testplats för elfordon avsedda för den mindre stadens behov.

– Först måste jag säga att det här är oerhört spännande. Men jag också påpeka att det finns en risk, ska det allmänna ta hela den risken? frågar sig Marie Engström Rosengren (V).

Johan Abrahamsson poängterar vikten av att vara på banan tidigt. Nästa sommar vill Mariestads kommun ha något konkret att visa upp på Almedalsveckan i Visby. På så sätt ska Mariestad gå i bräschen och locka till sig investerare.

– Det här lägger helt rätt i tiden, det är väldigt intressant, säger Leif Udéhn (S).

Anders Karlsson (C) och Björn Fagerlund tillstyrkte beslutet liksom Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP).

– Vi lever i ett globalt samhälle, då har de små detaljerna betydelse för att hjälpa till i ett större sammanhang, säger Farken.

Vad gäller de tre testfordonen kan kommunen ansöka om bidrag om totalt 4,5 miljoner kronor från bland annat Elmyndigheten. Beslutet går också hand i hand med regeringens vision om att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030.

– Parallellt med detta jobbar vi för att få hit fler drivlinor på Hindsberg inom vät- och biogas samt fler elstationer. Vi utesluter inga förnyelsebara energikällor, säger Johan Abrahamsson.

Måndagens kommunstyrelsemöte i Mariestad hade vissa likheter med de avslutade klimatförhandlingarna i Paris. Nu utbröt visserligen inget kramkalas, men väl en applåd på Björn Fagerlunds (M) uppmaning efter att politikerna beslutat att ta nästa steg i det industriella förnyelseprojekt som går under arbetsnamnet Electric village.

Lunds tekniska högskola får 300 000 kronor för att modellera ett eldrivet bussnät i Mariestad. Utredningen innefattar även en beräkning av optimal placering för laddstationer. På Lunds tekniska högskola finns professor Mats Alaküla, en av landets främsta experter inom området.

Och som grädde på moset satsar kommunen 7,6 miljoner kronor på att köpa in tre helelektriska fordon i form av en stadsbuss, ett transportfordon för gata och park samt ett varutransportfordon för mat.

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att köpet kommer att genomföras som en direktupphandling eftersom det är riktat mot försöksverksamhet. Arvidsson hänvisar till kapitel fyra, paragraf sju i lagen om offentlig upphandling och tillägger:

– Det här är ett projekt som vi är lite unika med, flera aktörer har redan hört av sig.

Startskott

Kommunstyrelsens beslut kan ses som något av startskott för ambitionerna om att bli en demonstrations- och testplats för elfordon avsedda för den mindre stadens behov.

– Först måste jag säga att det här är oerhört spännande. Men jag också påpeka att det finns en risk, ska det allmänna ta hela den risken? frågar sig Marie Engström Rosengren (V).

Johan Abrahamsson poängterar vikten av att vara på banan tidigt. Nästa sommar vill Mariestads kommun ha något konkret att visa upp på Almedalsveckan i Visby. På så sätt ska Mariestad gå i bräschen och locka till sig investerare.

– Det här lägger helt rätt i tiden, det är väldigt intressant, säger Leif Udéhn (S).

Anders Karlsson (C) och Björn Fagerlund tillstyrkte beslutet liksom Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP).

– Vi lever i ett globalt samhälle, då har de små detaljerna betydelse för att hjälpa till i ett större sammanhang, säger Farken.

Vad gäller de tre testfordonen kan kommunen ansöka om bidrag om totalt 4,5 miljoner kronor från bland annat Elmyndigheten. Beslutet går också hand i hand med regeringens vision om att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030.

– Parallellt med detta jobbar vi för att få hit fler drivlinor på Hindsberg inom vät- och biogas samt fler elstationer. Vi utesluter inga förnyelsebara energikällor, säger Johan Abrahamsson.