10 dec 2015 16:56

10 dec 2015 16:56

Skattefifflare får tillgångarna frysta

MARIESTAD

En 34-årig man från Mariestad får tillgångar till ett värde av 580 000 kronor frysta av förvaltningsrätten.

Det är Skatteverket som har ansökt om betalningssäkring i samband med en utredning av mannen.

34-åringen har tillsammans med en familjemedlem bedrivit skattepliktig verksamhet som inte har redovisats. De köpte bilar skattefritt i Tyskland och ska sedan ha sålt dem vidare utan att redovisa försäljningarna. Bolagets enda syfte har varit att under kort tid och under falska förespeglingar möjliggöra förvärv av fordon utan att debiteras moms. Den totala försäljningen beräknas till drygt 4,6 miljoner kronor.

34-åringens andel av den utgående momsen uppgår till 580 000 kronor. Skatteverket har nu rätt att ta den betalningsskyldiges egendom i anspråk för att säkerställa betalning.

Det är Skatteverket som har ansökt om betalningssäkring i samband med en utredning av mannen.

34-åringen har tillsammans med en familjemedlem bedrivit skattepliktig verksamhet som inte har redovisats. De köpte bilar skattefritt i Tyskland och ska sedan ha sålt dem vidare utan att redovisa försäljningarna. Bolagets enda syfte har varit att under kort tid och under falska förespeglingar möjliggöra förvärv av fordon utan att debiteras moms. Den totala försäljningen beräknas till drygt 4,6 miljoner kronor.

34-åringens andel av den utgående momsen uppgår till 580 000 kronor. Skatteverket har nu rätt att ta den betalningsskyldiges egendom i anspråk för att säkerställa betalning.