10 dec 2015 08:42

10 dec 2015 08:42

"Reglerna måste följas"

MARIESTAD: Trottoarpratare och fasadskyltar

Nu blir det nya regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
– Så här ska de se ut i fortsättningen. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2016, säger kommunpolisen Gunnar Åreng och tummar på ett godkänt exemplar.

Reglerna är till för att förbättra tillgängligheten för ALLA kommuninnevånare och dess besökare. Tidigare har det varit besvärligt för synskadade med de gamla trottoarpratarna.

Arbetet med att ta fram bestämmelserna har skett tillsammans med intresseorganisationerna för synskadade och handikappade.

Här är riktlinjerna: Trottoarprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion – eller trekantsmodell som monteras på vägg. Modellerna är anpassade för affischer med måtten 50 x 70 centimeter.

Trottoarprataren ska även vara täcklackad i svart.

Tillstånd

– Alla måste söka tillstånd av polisen och de gäller två år i taget. Självklart hoppas vi kunna sköta handläggningen så snabbt som möjligt, säger Gunnar Åreng.

Och fortsätter:

– Vi kan dra in tillståndet om inte anvisningarna följs. Polisen kan dessutom inte ge tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Han vill betona att tillgänglighet inte bara handlar om trottoarpratare eller fasadskyltar.

Tillstånd krävs alltid i samband med att man begagnar offentlig plats, om det inte är ringa omfattning eller att platsen tas i anspråk tillfälligt. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Uppställningen får aldrig äventyra trafiksäkerheten: Det rör exempelvis uteservering, försäljning vid offentlig plats, placering av container eller byggsäck, byggnadsställning, skylt, bord eller scen.

Lars Wallberg, handelsutvecklare i Mariestad, ser det som ett lyft för både handlarna och innevånarna.

– Bättre tillgänglighet ger ökad handel, men givetvis sker införandet av de nya reglerna med en smekmånad. Vi ställer gärna upp och hjälper till ifall någon behöver hjälp med ansökningarna.

Positiv

KG Carlsson, ordförande i handelsorganisationen Mitt Mariestad, är också positiv.

– Klart att det blir lite extra pappersarbete, men visst känns det bra att staden blir mer tillgänglig.

Fasadskyltar kan användas där det saknas utrymme för att placera en trottoarpratare på trottoar. Bygglov krävs för fasta anordningar och de ska harmonisera med byggnadens karaktär, samt inte störa trafik eller gående.

Uteserveringar

Tillstånd för uteserveringar ges ett år i taget och perioden för uteserveringar är 1 april till 30 september. Uteserveringar – som placeras på trottoarer, gator och torg – får inte göra platsen otillgänglig och svåranvänd.

– Givetvis ska vi tänka på tillgängligheten i första hand. Det har alla nytta av, säger Lars Wallberg.

Reglerna är till för att förbättra tillgängligheten för ALLA kommuninnevånare och dess besökare. Tidigare har det varit besvärligt för synskadade med de gamla trottoarpratarna.

Arbetet med att ta fram bestämmelserna har skett tillsammans med intresseorganisationerna för synskadade och handikappade.

Här är riktlinjerna: Trottoarprataren ska vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion – eller trekantsmodell som monteras på vägg. Modellerna är anpassade för affischer med måtten 50 x 70 centimeter.

Trottoarprataren ska även vara täcklackad i svart.

Tillstånd

– Alla måste söka tillstånd av polisen och de gäller två år i taget. Självklart hoppas vi kunna sköta handläggningen så snabbt som möjligt, säger Gunnar Åreng.

Och fortsätter:

– Vi kan dra in tillståndet om inte anvisningarna följs. Polisen kan dessutom inte ge tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Han vill betona att tillgänglighet inte bara handlar om trottoarpratare eller fasadskyltar.

Tillstånd krävs alltid i samband med att man begagnar offentlig plats, om det inte är ringa omfattning eller att platsen tas i anspråk tillfälligt. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Uppställningen får aldrig äventyra trafiksäkerheten: Det rör exempelvis uteservering, försäljning vid offentlig plats, placering av container eller byggsäck, byggnadsställning, skylt, bord eller scen.

Lars Wallberg, handelsutvecklare i Mariestad, ser det som ett lyft för både handlarna och innevånarna.

– Bättre tillgänglighet ger ökad handel, men givetvis sker införandet av de nya reglerna med en smekmånad. Vi ställer gärna upp och hjälper till ifall någon behöver hjälp med ansökningarna.

Positiv

KG Carlsson, ordförande i handelsorganisationen Mitt Mariestad, är också positiv.

– Klart att det blir lite extra pappersarbete, men visst känns det bra att staden blir mer tillgänglig.

Fasadskyltar kan användas där det saknas utrymme för att placera en trottoarpratare på trottoar. Bygglov krävs för fasta anordningar och de ska harmonisera med byggnadens karaktär, samt inte störa trafik eller gående.

Uteserveringar

Tillstånd för uteserveringar ges ett år i taget och perioden för uteserveringar är 1 april till 30 september. Uteserveringar – som placeras på trottoarer, gator och torg – får inte göra platsen otillgänglig och svåranvänd.

– Givetvis ska vi tänka på tillgängligheten i första hand. Det har alla nytta av, säger Lars Wallberg.