10 dec 2015 14:28

10 dec 2015 14:28

Längre restider när hastigheten sänks

MARIESTAD

Hastigheten på Kinnekullebanan stryps – till många pendlares missnöje.
Från och med 2017 är den högsta tillåtna hastigheten 80 kilometer i timmen – att jämföra med dagens 100.

I oktober kunde MT avslöja Trafikverkets framtida planer för Kinnekullebanan – som sträcker sig mellan Håkantorp och Gårdsjö.

Till 2017 års järnvägsnätsbeskrivning föreslog myndigheten att den högsta tillåtna hastigheten skulle sänkas med 20 kilometer i timmen.

– Underhållsarbeten pågår årligen och vi tvingas ofta byta sliprar för att ens kunna trafikera på Kinnekullebanan. För att uppnå säkerhetsbestämmelserna 2017 klarar vi inte att hålla samma hastighet som i dag, sa Roger Lundahl, ställföreträdande enhetschef för underhållsdistriktet väst, till MT då.

Lundahl konstaterade samtidigt att det är en alldeles för stor kostnad att byta från dagens skarvspår till skarvfria spår. En sådan satsning skulle inte heller finnas med i de framtida budgeterna. Trafikverket vill hellre investera i stambanorna och inom storstadstrafiken.

Nu står det alltså klart att hastigheten på den hårt eftersatta Kinnekullebanan sänks på följande delsträckor: Mariestad–Lugnås, Forshem–Källby samt Lidköping–Håkantorp.

Trots förändringen behöver inte Västtrafik dra in några turer.

– Däremot är det negativt att restiderna blir längre. Vi gör bedömningen att det kommer ta fyra minuter längre att åka mellan Mariestad och Lidköping och ytterligare fyra minuter till Håkantorp. Vi lämnade in en remiss till järnvägsnätsbeskrivningen och förklarade att vi inte var nöjda med förslaget. Tyvärr fick vi inget gehör, säger Jarl Samuelsson, tågchef för Västtrafik.

I oktober kunde MT avslöja Trafikverkets framtida planer för Kinnekullebanan – som sträcker sig mellan Håkantorp och Gårdsjö.

Till 2017 års järnvägsnätsbeskrivning föreslog myndigheten att den högsta tillåtna hastigheten skulle sänkas med 20 kilometer i timmen.

– Underhållsarbeten pågår årligen och vi tvingas ofta byta sliprar för att ens kunna trafikera på Kinnekullebanan. För att uppnå säkerhetsbestämmelserna 2017 klarar vi inte att hålla samma hastighet som i dag, sa Roger Lundahl, ställföreträdande enhetschef för underhållsdistriktet väst, till MT då.

Lundahl konstaterade samtidigt att det är en alldeles för stor kostnad att byta från dagens skarvspår till skarvfria spår. En sådan satsning skulle inte heller finnas med i de framtida budgeterna. Trafikverket vill hellre investera i stambanorna och inom storstadstrafiken.

Nu står det alltså klart att hastigheten på den hårt eftersatta Kinnekullebanan sänks på följande delsträckor: Mariestad–Lugnås, Forshem–Källby samt Lidköping–Håkantorp.

Trots förändringen behöver inte Västtrafik dra in några turer.

– Däremot är det negativt att restiderna blir längre. Vi gör bedömningen att det kommer ta fyra minuter längre att åka mellan Mariestad och Lidköping och ytterligare fyra minuter till Håkantorp. Vi lämnade in en remiss till järnvägsnätsbeskrivningen och förklarade att vi inte var nöjda med förslaget. Tyvärr fick vi inget gehör, säger Jarl Samuelsson, tågchef för Västtrafik.