09 dec 2015 09:57

09 dec 2015 09:58

Samarbete ingen sopig idé

MARIESTAD: Förbundsbasen: "Mariestad och Gullspång tillför kompetens"

Ny organisation. Vid årsskiftet inträder Gullspång och Mariestad i kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg.
– Med de nya medlemskommunerna tillförs ytterligare kompetens till organisationen, säger förbundschefen Lars Persson.

I personalrummet på Bångahagen har Lars Persson, avfallschef Annika Kjellqvist, fackrepresentanterna Inge Gustavsson, Håkan Johansson och Peter Dahlström (Kommunal) samt Ellinor Norén Bellino (Vision) ägnat arbetsdagens första timmar åt samverkansmöte. Inför den kommande fusionen, där Gullspång och Mariestad ansluter till kommunalförbundet AÖS, är det många praktiska bitar som ska lösas.

– Oj, under hösten har vi diskuterat tusen detaljer. Allt från kontorslokaler och IT-system till övertagande av befintliga avtal och avtal med fackförbunden, säger Lars Persson.

Nio kommuner

Att det 15-årsjubilerande kommunalförbundet tar in nya medlemskommuner är dock inget nytt. Senaste tillskottet var Skara som gick med 2014. Skillnaden nu är att Gullspång och Mariestad har egen personal, 22 anställda, som följer med in i den nya organisationen.

– Från årsskiftet har AÖS cirka 50 medarbetare, utöver ett antal externa entreprenörer. Personalen kommer att utgå från sin ort, precis som idag. Med utökad personalstyrka ökas också möjligheten att kunna täcka upp för varann vid behov, påpekar Lars Persson.

– Det är inte tal om någon personalövertalighet eller effektivisering, inflikar Annika Kjellqvist, avfallschef i Mariestad och Gullspång.

”Bygga vidare”

Förbundsbasen menar att ett gränsöverskridande samarbete kring sopor och avfall är nödvändigt för att uppnå miljömålen. Med verksamhet i nio kommuner från och med 2016 kommer AÖS att hantera avfall i ett område med 168 000 invånare.

– Vid upphandlingar drar vi nytta av vår storlek. Vi kan skapa entreprenörsområden som är tillräckligt stora eftersom det här är en kapitalkrävande bransch, säger Lars Persson.

Med Mariestad och Gullspång får förbundet in verksamhet som inte finns i dag; den fastighetsnära insamlingen av tidningar och förpackningar. I dag sker denna form av insamling i ungefär 75 procent av flerfamiljshusen i Mariestad.

– Det pågår en statlig utredning om att överföra insamlingsansvaret för förpackning och returpapper på kommunerna. Mariestads system är något vi kan bygga vidare på, säger Lars Persson.

Matavfall dröjer

I dagsläget sorterar drygt 25 000 hushåll inom AÖS sitt matavfall. Systemet kommer att införas i Mariestad och Gullspång på sikt.

– Planen är att börja i Mariestad hösten 2016. I Gullspång dröjer det troligtvis till början av 2017, säger Annika Kjellquist.

Med den nya organisationen kommer hushållens avgifter att anpassas till AÖS.

– Taxorna fastställs av förbundsdirektionen. I avvaktan på att matavfallsinsamlingen införs ligger dock avgiften kvar på nuvarande nivå, poängterar Annika Kjellquist.

Medlemskapet i AÖS innebär ”omflaggning” på Bångahagen. Till sommaren ska också tre nya sopbilar tas i bruk i Mariestad.

I personalrummet på Bångahagen har Lars Persson, avfallschef Annika Kjellqvist, fackrepresentanterna Inge Gustavsson, Håkan Johansson och Peter Dahlström (Kommunal) samt Ellinor Norén Bellino (Vision) ägnat arbetsdagens första timmar åt samverkansmöte. Inför den kommande fusionen, där Gullspång och Mariestad ansluter till kommunalförbundet AÖS, är det många praktiska bitar som ska lösas.

– Oj, under hösten har vi diskuterat tusen detaljer. Allt från kontorslokaler och IT-system till övertagande av befintliga avtal och avtal med fackförbunden, säger Lars Persson.

Nio kommuner

Att det 15-årsjubilerande kommunalförbundet tar in nya medlemskommuner är dock inget nytt. Senaste tillskottet var Skara som gick med 2014. Skillnaden nu är att Gullspång och Mariestad har egen personal, 22 anställda, som följer med in i den nya organisationen.

– Från årsskiftet har AÖS cirka 50 medarbetare, utöver ett antal externa entreprenörer. Personalen kommer att utgå från sin ort, precis som idag. Med utökad personalstyrka ökas också möjligheten att kunna täcka upp för varann vid behov, påpekar Lars Persson.

– Det är inte tal om någon personalövertalighet eller effektivisering, inflikar Annika Kjellqvist, avfallschef i Mariestad och Gullspång.

”Bygga vidare”

Förbundsbasen menar att ett gränsöverskridande samarbete kring sopor och avfall är nödvändigt för att uppnå miljömålen. Med verksamhet i nio kommuner från och med 2016 kommer AÖS att hantera avfall i ett område med 168 000 invånare.

– Vid upphandlingar drar vi nytta av vår storlek. Vi kan skapa entreprenörsområden som är tillräckligt stora eftersom det här är en kapitalkrävande bransch, säger Lars Persson.

Med Mariestad och Gullspång får förbundet in verksamhet som inte finns i dag; den fastighetsnära insamlingen av tidningar och förpackningar. I dag sker denna form av insamling i ungefär 75 procent av flerfamiljshusen i Mariestad.

– Det pågår en statlig utredning om att överföra insamlingsansvaret för förpackning och returpapper på kommunerna. Mariestads system är något vi kan bygga vidare på, säger Lars Persson.

Matavfall dröjer

I dagsläget sorterar drygt 25 000 hushåll inom AÖS sitt matavfall. Systemet kommer att införas i Mariestad och Gullspång på sikt.

– Planen är att börja i Mariestad hösten 2016. I Gullspång dröjer det troligtvis till början av 2017, säger Annika Kjellquist.

Med den nya organisationen kommer hushållens avgifter att anpassas till AÖS.

– Taxorna fastställs av förbundsdirektionen. I avvaktan på att matavfallsinsamlingen införs ligger dock avgiften kvar på nuvarande nivå, poängterar Annika Kjellquist.

Medlemskapet i AÖS innebär ”omflaggning” på Bångahagen. Till sommaren ska också tre nya sopbilar tas i bruk i Mariestad.

Nio kommuner

Avfallshantering östra Skaraborg bildades den 1 januari 2000 med Hjo, Skövde och Tibro kommuner som medlemmar. Karlsborgs kommun anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda kommun 2005, Falköpings kommun 2008 och Skara kommun 2014. Mariestad och Gullspång går med i förbundet från 1 januari 2016.

Källa: