09 dec 2015 11:49

09 dec 2015 11:49

Hyresförhandling i nästa vecka

MARIESTAD: Mariehus ska diskutera hyror med Hyresgästföreningen

Inför en kommande förhandling yrkar Mariehus på att få höja hyran med 1,9 procent, med hänvisning till borgensavgiften och kostnadsökningar. Hyresgästföreningen anser att det är högt.

Mariehus har kontaktat Hyresgästföreningen angående en förhandling om nästa års hyror. De vill ha en hyreshöjning som ska börja gälla den 1 februari nästa år.

Enligt Hyresgästföreningen är detta andra året i rad som Mariehus vill ha kompensation för borgensavgiften. De håller dock med om att denna avgift i dag är hög jämfört med andra kommuner i regionen.

Borgensavgift

Borgensavgiften betalas av kommunala bostadsföretag till kommunen och i Mariestad ligger den sedan 2013 på 0,6 procent. Ett medborgarförslag på sänkning till 0,2 procent inkom till kommunfullmäktige i år, men avslogs.

Kostnadsökningar

Mariehus vd Jonas Hedberg menar även att kostnader för framtiden måste täckas, bland annat köpta tjänster, taxehöjningar och löneökningar.

Han säger att procentsiffran i kravet inte är orubblig utan är övertygad om att båda parter ska kunna nå en godtagbar överenskommelse.

– Det är ett givande och tagande. Vi tar resonemanget när det kommer.

Förhandlingen inleds den 16 december.

Mariehus har kontaktat Hyresgästföreningen angående en förhandling om nästa års hyror. De vill ha en hyreshöjning som ska börja gälla den 1 februari nästa år.

Enligt Hyresgästföreningen är detta andra året i rad som Mariehus vill ha kompensation för borgensavgiften. De håller dock med om att denna avgift i dag är hög jämfört med andra kommuner i regionen.

Borgensavgift

Borgensavgiften betalas av kommunala bostadsföretag till kommunen och i Mariestad ligger den sedan 2013 på 0,6 procent. Ett medborgarförslag på sänkning till 0,2 procent inkom till kommunfullmäktige i år, men avslogs.

Kostnadsökningar

Mariehus vd Jonas Hedberg menar även att kostnader för framtiden måste täckas, bland annat köpta tjänster, taxehöjningar och löneökningar.

Han säger att procentsiffran i kravet inte är orubblig utan är övertygad om att båda parter ska kunna nå en godtagbar överenskommelse.

– Det är ett givande och tagande. Vi tar resonemanget när det kommer.

Förhandlingen inleds den 16 december.

  • Jesper Sydhagen