08 dec 2015 11:35

08 dec 2015 11:35

Olycksfälla byggs bort med enkla åtgärder

MARIESTAD: Pirgatan föreslås bli gångfartsområde

En av Mariestads kortaste gatstumpar är på väg att bli ett så kallat gångfartsområde.

Det handlar om Pirgatan – den lilla gatan i södra delen av gästhamnen, som förbinder Hamngatan med den nya gång- och cykelbron till Ekudden.

I ett brev ställt till kommunen uppmärksammar Jan W Carlsson, platschef för länsstyrelsens kontor i Mariestad, att många cyklister färdas på trottoaren i stället för på gatan. Med tanke på att länsstyrelsens personalentré leder direkt ut på trottoaren innebär det en olycksrisk för såväl kontorets medarbetare som cyklister.

Skrivelsen har överlämnats till verksamhet teknik som kikat på vilka åtgärder som kan göras för att minimera olycksfällan. Alternativet som presenterats är att inför sommaren 2016 göra Pirgatan till ett tillfälligt gångfartsområde.

Begreppet gångfartsområde infördes i Sverige den 1 juni 2007 och betyder att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, inklusive cyklar, får inte färdas fortare än gångfart. Samtidigt har föraren väjningsplikt gentemot gående.

Med enkla åtgärder såsom vägmärken och cykelställ är målsättningen att skapa en säkrare och bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter på Pirgatan.

– Tanken är att pröva det över sommaren för att till hösten göra en utvärdering innan beslut tas om en permanent lösning. Med ett gångfartsområde blir det förhoppningsvis mer naturligt att cyklisterna färdas på gatan i stället för på trottoaren, säger Sven-Inge Eriksson (KD), vice ordförande i tekniska nämnden som behandlade frågan under tisdagen.

Det handlar om Pirgatan – den lilla gatan i södra delen av gästhamnen, som förbinder Hamngatan med den nya gång- och cykelbron till Ekudden.

I ett brev ställt till kommunen uppmärksammar Jan W Carlsson, platschef för länsstyrelsens kontor i Mariestad, att många cyklister färdas på trottoaren i stället för på gatan. Med tanke på att länsstyrelsens personalentré leder direkt ut på trottoaren innebär det en olycksrisk för såväl kontorets medarbetare som cyklister.

Skrivelsen har överlämnats till verksamhet teknik som kikat på vilka åtgärder som kan göras för att minimera olycksfällan. Alternativet som presenterats är att inför sommaren 2016 göra Pirgatan till ett tillfälligt gångfartsområde.

Begreppet gångfartsområde infördes i Sverige den 1 juni 2007 och betyder att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, inklusive cyklar, får inte färdas fortare än gångfart. Samtidigt har föraren väjningsplikt gentemot gående.

Med enkla åtgärder såsom vägmärken och cykelställ är målsättningen att skapa en säkrare och bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter på Pirgatan.

– Tanken är att pröva det över sommaren för att till hösten göra en utvärdering innan beslut tas om en permanent lösning. Med ett gångfartsområde blir det förhoppningsvis mer naturligt att cyklisterna färdas på gatan i stället för på trottoaren, säger Sven-Inge Eriksson (KD), vice ordförande i tekniska nämnden som behandlade frågan under tisdagen.