07 dec 2015 16:15

07 dec 2015 16:15

Fest på Panncentralen

MARIESTAD: Motivationsgrupp slår på stort vid terminens slut

Under en termin har motivationsgruppen Pemtinova träffats regelbundet på Panncentralen. Deras upplevelser tillsammans har lett fram till en avslutningsfest som de ska arrangera på onsdag.

Gruppen består av ungdomar mellan 16 och 20 år som av olika anledningar lider av sysslolöshet. Vid träffarna varje torsdag har de deltagit i aktiviteter som utvecklat deras kreativitet och sociala förmåga.

”Det lyfter många”

Nu i slutet på terminen kan pedagogerna konstatera att det gett positiva resultat.

– Det lyfter många som har svårt att hitta saker att göra, säger Eva Liliestierna.

– De kan påverka sin vardag och vi kan stärka dem, säger Tina Kabbe.

Kreativt utlopp

Sitt kreativa utlopp har ungdomarna bland annat fått genom tillverkning av en mängd konstnärliga och dekorativa ting.

– Man hittar sig själv genom att jobba kreativt. Det leder till ett mål, säger Stefan Skärlund.

Jobba tillsammans

De har också tagit till sig kunskap som man ska ha när man jobbar tillsammans. Det handlar om att vara pålitliga kamrater och veta hur man förhåller sig till varandra.

– Kommunikation är viktigt när man jobbar i grupp, säger Kabbe.

Värdskap

Ungdomarna kommer att ha god användning för sin nyförvärvade kunskap under festen, då de ska agera värdar för gästerna.

– De tar emot folk och vi får se vad de säger på utvärderingen. Det är en svårighet för ungdomar i den här situationen, säger Liliestierna.

Till onsdagen kommer de dessutom att förbereda mat, egentillverkade pizzarullar.

50 gäster

Pemtinova är bara en i raden av grupper som håller till på Panncentralen under samlingsnamnet Ung Plattform. Från dessa är alla runt 50 deltagare inbjudna till festen.

Gruppen består av ungdomar mellan 16 och 20 år som av olika anledningar lider av sysslolöshet. Vid träffarna varje torsdag har de deltagit i aktiviteter som utvecklat deras kreativitet och sociala förmåga.

”Det lyfter många”

Nu i slutet på terminen kan pedagogerna konstatera att det gett positiva resultat.

– Det lyfter många som har svårt att hitta saker att göra, säger Eva Liliestierna.

– De kan påverka sin vardag och vi kan stärka dem, säger Tina Kabbe.

Kreativt utlopp

Sitt kreativa utlopp har ungdomarna bland annat fått genom tillverkning av en mängd konstnärliga och dekorativa ting.

– Man hittar sig själv genom att jobba kreativt. Det leder till ett mål, säger Stefan Skärlund.

Jobba tillsammans

De har också tagit till sig kunskap som man ska ha när man jobbar tillsammans. Det handlar om att vara pålitliga kamrater och veta hur man förhåller sig till varandra.

– Kommunikation är viktigt när man jobbar i grupp, säger Kabbe.

Värdskap

Ungdomarna kommer att ha god användning för sin nyförvärvade kunskap under festen, då de ska agera värdar för gästerna.

– De tar emot folk och vi får se vad de säger på utvärderingen. Det är en svårighet för ungdomar i den här situationen, säger Liliestierna.

Till onsdagen kommer de dessutom att förbereda mat, egentillverkade pizzarullar.

50 gäster

Pemtinova är bara en i raden av grupper som håller till på Panncentralen under samlingsnamnet Ung Plattform. Från dessa är alla runt 50 deltagare inbjudna till festen.

  • Jesper Sydhagen