04 dec 2015 14:09

04 dec 2015 15:12

Takdel på Vasavägen blåste ner

MARIESTAD: Stormen Helga

(UPPDATERAD) En del av plåttaket till höghuset vid Vasavägen blåste ner på fredagseftermiddagen och landade på andra sidan Göteborgsvägen. Delar av Göteborgsvägen har spärrats av, liksom delar av Södra vägen.

Omfattande materiella skador rapporteras från flera håll i Mariestad och norra Skaraborg i stormen Helgas spår. Av säkerhetsskäl har vissa vägavsnitt spärrats. Räddningstjänst och polis befarade att fler delar kunde falla mot marken.

Mer information kommer.

Omfattande materiella skador rapporteras från flera håll i Mariestad och norra Skaraborg i stormen Helgas spår. Av säkerhetsskäl har vissa vägavsnitt spärrats. Räddningstjänst och polis befarade att fler delar kunde falla mot marken.

Mer information kommer.