03 dec 2015 06:00

03 dec 2015 06:00

Upphandling kring nya LSS-lägenheter

MARIESTAD

Behovet av nya servicebostäder i Mariestads kommun är stort.
Nästa år flyttar 20 personer som omfattas av LSS in i nya lägenheter.
– De ska byggas på Glimmervägen och Tranvägen, säger exploateringschefen Erik Randén.

Sedan slutet av 2013 har Mariestads kommun sett över möjligheterna att bygga nya servicebostäder i kommunen. Det var då räddningstjänsten dömde ut fem servicebostäder med totalt 44 lägenheter efter att det upptäckts stora brister i brandskyddet.

I princip samtliga lägenheter saknades dubbla utrymningsvägar, trots att det är ett måste enligt lag. Bostäderna, som hyrs ut till personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade), belades med inflyttningsförbud.

I somras skrev MT om att en upphandling kring ett servicehus på Glimmervägen var nära. Skövdeföretaget Svenska sekelhus vann sedermera striden och till sommaren väntas elva lägenheter stå klara.

Personallägenhet

I december sker en ny upphandling – den här gången kring byggnationen på Tranvägen vid Marieäng (tidigare Västra skogen). Även här ska elva lägenheter byggas, varav en ska användas av personalen. Lägenheterna är tänkta att bli drygt 40 kvadratmeter stora och de boende ska ha gemensamt vardagsrum och kök.

– Oavsett vilken part som ska uppföra lägenheterna blir det en blockförhyrning för kommunens del. Vi kommer alltså att hyra fastigheterna och sedan hyra ut lägenheterna i andra hand. Vår enda kostnad blir hyran för personallägenheterna i respektive hus, säger Erik Randén.

Förhoppningen är att serviceboendet vid Marieäng ska stå klart i slutet av 2016. Randén anser att området är perfekt att bygga en servicebostad på.

– Det finns bra busskommunikationer och ligger i närheten av Lockerudsskolan. Den geografiska spridningen är viktig och det är positivt att servicebostäderna ligger i olika delar av kommunen.

I framtiden är det tänkt att ytterligare ett serviceboende ska byggas i kommunen. När projektet är slut ska 30 omsorgstagare ha flyttat in i nya lägenheter.

Loftgång lösning

När det gäller de tidigare utdömda lägenheterna på Mariegärdes väg 5 och 9 finns det hopp om en lösning. Enligt Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, planeras det att byggas en loftgång med en trappa i vardera ända. I så fall uppfylls kravet om dubbla nödutgångar.

– Mariehus tittar på om det går att lösa med loftgångar. Det skulle innebära att 14 personer kan bo kvar i sina nuvarande lägenheter, säger Hjoberg.

Sedan slutet av 2013 har Mariestads kommun sett över möjligheterna att bygga nya servicebostäder i kommunen. Det var då räddningstjänsten dömde ut fem servicebostäder med totalt 44 lägenheter efter att det upptäckts stora brister i brandskyddet.

I princip samtliga lägenheter saknades dubbla utrymningsvägar, trots att det är ett måste enligt lag. Bostäderna, som hyrs ut till personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade), belades med inflyttningsförbud.

I somras skrev MT om att en upphandling kring ett servicehus på Glimmervägen var nära. Skövdeföretaget Svenska sekelhus vann sedermera striden och till sommaren väntas elva lägenheter stå klara.

Personallägenhet

I december sker en ny upphandling – den här gången kring byggnationen på Tranvägen vid Marieäng (tidigare Västra skogen). Även här ska elva lägenheter byggas, varav en ska användas av personalen. Lägenheterna är tänkta att bli drygt 40 kvadratmeter stora och de boende ska ha gemensamt vardagsrum och kök.

– Oavsett vilken part som ska uppföra lägenheterna blir det en blockförhyrning för kommunens del. Vi kommer alltså att hyra fastigheterna och sedan hyra ut lägenheterna i andra hand. Vår enda kostnad blir hyran för personallägenheterna i respektive hus, säger Erik Randén.

Förhoppningen är att serviceboendet vid Marieäng ska stå klart i slutet av 2016. Randén anser att området är perfekt att bygga en servicebostad på.

– Det finns bra busskommunikationer och ligger i närheten av Lockerudsskolan. Den geografiska spridningen är viktig och det är positivt att servicebostäderna ligger i olika delar av kommunen.

I framtiden är det tänkt att ytterligare ett serviceboende ska byggas i kommunen. När projektet är slut ska 30 omsorgstagare ha flyttat in i nya lägenheter.

Loftgång lösning

När det gäller de tidigare utdömda lägenheterna på Mariegärdes väg 5 och 9 finns det hopp om en lösning. Enligt Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, planeras det att byggas en loftgång med en trappa i vardera ända. I så fall uppfylls kravet om dubbla nödutgångar.

– Mariehus tittar på om det går att lösa med loftgångar. Det skulle innebära att 14 personer kan bo kvar i sina nuvarande lägenheter, säger Hjoberg.