03 dec 2015 13:43

03 dec 2015 13:43

Polisen tog kontanter i beslag

MARIESTAD

Polisen har beslagtagit kontanter till ett värde av 50 000 från 24-årig kriminellt belastad Mariestadsbo. Detta har gjorts efter ett beslut från Kronofogdens specialindrivningsenhet.

Pengarna hittades i samband med en husrannsakan på en adress i centrala Mariestad. Utmätningen avser en skuld som Mariestadsbon har på över 91 000 kronor.

Ingripandet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot grov och organiserad brottslighet.

Specialindrivningsenheten har en jourverksamhet dit polisen och tullen kan vända sig dygnet runt för att tipsa om utmätningsbara tillgångar som påträffats hos personer i samband med till exempel gripanden, husrannsakningar och andra tillslag.

Kronofogden gör ingen bedömning av om personen ifråga är kriminell utan kontrollerar bara om personen har obetalda skulder som skall utmätas.

 

Pengarna hittades i samband med en husrannsakan på en adress i centrala Mariestad. Utmätningen avser en skuld som Mariestadsbon har på över 91 000 kronor.

Ingripandet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot grov och organiserad brottslighet.

Specialindrivningsenheten har en jourverksamhet dit polisen och tullen kan vända sig dygnet runt för att tipsa om utmätningsbara tillgångar som påträffats hos personer i samband med till exempel gripanden, husrannsakningar och andra tillslag.

Kronofogden gör ingen bedömning av om personen ifråga är kriminell utan kontrollerar bara om personen har obetalda skulder som skall utmätas.