03 dec 2015 19:00

03 dec 2015 19:00

Förslag för att stävja buskörning

MARIESTAD: Aktuellt med trafikförbud nattetid på fler gator

Nu tas nya grepp mot buskörning i Mariestads centrala delar nattetid.
– Om förslagen klubbas i nämnden införs de på prov nästa sommar, säger Sven-Inge Eriksson (KD), vice ordförande i tekniska nämnden.

Buskörningen under dygnets mörka timmar har varit en följetong i flera år, och medfört stora problem för boende, näringsidkare och turister i Mariestads centrum. Kommunen har mer än gång fått påstötningar från personer som fått nattsömnen rubbad.

– Buskörandet pågår mer eller mindre året om, men det är kanske mer frekvent sommartid, säger Sven-Inge Eriksson.

Förra hösten gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att kika på möjligheterna att införa förbud mot biltrafik i centrum nattetid. Arbetet har mynnat ut i ett förslag som i veckan presenterades för nämndens arbetsutskott.

I nuläget råder förbud mot trafik med motorfordon i Gamla stan samt på ett flertal gator i området Trädgården mellan 23.00 och 05.00. Förslaget nu är att ändra i de lokala trafikföreskrifterna, så att ytterligare några gator omfattas av föreskrifterna.

• Bangatan (sträckan mellan Stockholmsvägen och Verkstadsgatan).

• Del av Viktoriagatan (mellan Bangatan och Repslagaregatan).

• Repslagaregatan.

Vidare föreslogs att stänga av Torggatan (i norra delen av Nya torget). I arbetsutskottet nådde Sven-Inge Eriksson framgång med ett yrkande om att stryka nämnda åtgärd.

– Skälet till mitt yrkande är att Torggatan, via Esplanaden och Marieholmsbron, utgör länk till stans västra delar österifrån. Stängs Torggatan leds trafiken antingen runt Gamla stan eller via Badhusbron och John Hedins väg. Det innebär att trafiken ändrar riktning, förbi och genom bostadskvarter, där fler boende påverkas, förklarar Sven-Inge Eriksson.

Även enklare åtgärder i form av ”trafiköar” på gator där det förekommer buskörning nämns i sammanhanget, i syfte att bidra till en lugnare trafikmiljö.

Beslut om föreslagna åtgärder, som tagits fram tillsammans med företrädare från polismyndigheten, fattas av tekniska nämnden på tisdag. Går förslagen igenom införs de på prov från 1 maj nästa år för att senare utvärderas.

– Förbudet är en sak, en annan är att det finns beredskap för att reglerna efterföljs. Det är en polisiär fråga, säger Sven-Inge Eriksson.

Buskörningen under dygnets mörka timmar har varit en följetong i flera år, och medfört stora problem för boende, näringsidkare och turister i Mariestads centrum. Kommunen har mer än gång fått påstötningar från personer som fått nattsömnen rubbad.

– Buskörandet pågår mer eller mindre året om, men det är kanske mer frekvent sommartid, säger Sven-Inge Eriksson.

Förra hösten gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att kika på möjligheterna att införa förbud mot biltrafik i centrum nattetid. Arbetet har mynnat ut i ett förslag som i veckan presenterades för nämndens arbetsutskott.

I nuläget råder förbud mot trafik med motorfordon i Gamla stan samt på ett flertal gator i området Trädgården mellan 23.00 och 05.00. Förslaget nu är att ändra i de lokala trafikföreskrifterna, så att ytterligare några gator omfattas av föreskrifterna.

• Bangatan (sträckan mellan Stockholmsvägen och Verkstadsgatan).

• Del av Viktoriagatan (mellan Bangatan och Repslagaregatan).

• Repslagaregatan.

Vidare föreslogs att stänga av Torggatan (i norra delen av Nya torget). I arbetsutskottet nådde Sven-Inge Eriksson framgång med ett yrkande om att stryka nämnda åtgärd.

– Skälet till mitt yrkande är att Torggatan, via Esplanaden och Marieholmsbron, utgör länk till stans västra delar österifrån. Stängs Torggatan leds trafiken antingen runt Gamla stan eller via Badhusbron och John Hedins väg. Det innebär att trafiken ändrar riktning, förbi och genom bostadskvarter, där fler boende påverkas, förklarar Sven-Inge Eriksson.

Även enklare åtgärder i form av ”trafiköar” på gator där det förekommer buskörning nämns i sammanhanget, i syfte att bidra till en lugnare trafikmiljö.

Beslut om föreslagna åtgärder, som tagits fram tillsammans med företrädare från polismyndigheten, fattas av tekniska nämnden på tisdag. Går förslagen igenom införs de på prov från 1 maj nästa år för att senare utvärderas.

– Förbudet är en sak, en annan är att det finns beredskap för att reglerna efterföljs. Det är en polisiär fråga, säger Sven-Inge Eriksson.