02 dec 2015 06:00

02 dec 2015 06:00

Stadsjuristens svar efter tuffa kritiken

MARIESTAD: Rolf Sjöström: "I min värld rättar man fel"

Stadsjurist Rolf Sjöström anser att kommunens behandling av Sture Pettersson (S) är en rättsskandal.
– Rätt ska vara rätt även om det är kommunen som gör fel, säger Sjöström.
Johan Abrahamsson (M) uttrycker att förtroendet för stadsjuristen för tillfället är lågt.

Det var i förra veckan som Rolf Sjöström inkom med en skrivelse till kommunstyrelsen där stadsjuristen bedömde att Mariestads kommun agerade fel när man krävt åter 2 349 kronor av ks-ledamoten Sture Pettersson för felaktigt utbetalda reseersättningar under 2012 och 2013. Detta kan ses i ett större sammanhang där lönekontoret räknat fram att Sture Pettersson inte kunnat styrka ett inkomstbortfall på 60 196 kronor och 45 öre för förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014.

Stadsjurist Rolf Sjöström säger att han bistått Sture Pettersson med rådgivning, efter att ha fått godkännande av kommunchef Lars Arvidsson.

– Som privatperson, jurist och yrkesman lever jag efter principen att rätt ska vara rätt. Jag har utgått från att min arbetsgivare har samma intresse.

Eget initiativ

I det gamla ärendet, med återbetalning av reseersättningar, säger Rolf Sjöström att han agerat på eget initiativ efter önskemål från Sture Pettersson. Ett initiativ som alltså inte grundas på godkännandet av kommunchefen. Men stadsjuristen anser inte att han företrätt en enskild person.

– Jag har inte företrätt annat än min egen uppfattning i juridiska sakfrågor. Kommunen har dragit pengar från Sture Petterssons årsarvode, Pettersson har då vänt sig till mig. Min bedömning är att varken avdragsåtgärden och grunden för avdraget var korrekt. Utifrån mitt rättsmedvetande var det naturligt att föreslå kommunen att själv rätta beslutet.

Försiktig

Stadsjuristen aktar sig för att lägga in några moraliska värderingar i varken de gamla eller nya turerna kring Sture Petterssons ersättningar.

Har du eldat på Sture och författat fler skrivelser åt honom mer än den senaste?

– Absolut inte. Sture har kommit till mig för rådgivning och jag har haft semantiska synpunkter. Sture Pettersson står helt och hållet för skrivelserna.

Enligt Rolf Sjöström kopplades han aldrig in när kommunstyrelsen i juni 2013 beslutade om att Pettersson var återbetalningsskyldig. Vad gäller det nya återbetalningskravet anser stadsjuristen att Sture Pettersson handlat i god tro, då han fått administrativa chefen Ola Blombergs klartecken.

– Jag vill inte på något sätt rikta kritik mot Ola Blomberg. Det är mänskligt att göra fel, men blir det fel bör kommunen åtgärda felet. Jag vill i sammanhanget understryka att det är viktigt att frågan om god tro utreds av en extern jurist.

Är det här en rättsskandal enligt dig?

– Om någon skulle kalla handläggningen för en rättsskandal skulle jag sannolikt inte sagt emot.

– Att kommunen nu kopplar in en extern jurist för att utreda återbetalningsskyldigheten är mitt eget förslag. Jag har även föreslagit att samma externa jurist gör en bedömning av reseersättningsfrågan.

Ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) vill först inte kommentera stadsjuristens agerande utan hänvisar till kommunchef Lars Arvidsson.

– Rolf Sjöström är en erkänt duktig jurist, men vad han sysslat med det senaste året vet jag inte. Tyvärr har Rolf Sjöström drivits av en egen dold agenda i den här frågan. Så mitt förtroende för honom är för tillfället lågt, säger Abrahamsson.

Rolf Sjöström fyller 65 i januari. Han vill dock inte kommentera huruvida han planerar att gå i pension nästa år. Stadsjuristen konstaterar att man har laglig rätt att jobba till 67 års ålder.

Det var i förra veckan som Rolf Sjöström inkom med en skrivelse till kommunstyrelsen där stadsjuristen bedömde att Mariestads kommun agerade fel när man krävt åter 2 349 kronor av ks-ledamoten Sture Pettersson för felaktigt utbetalda reseersättningar under 2012 och 2013. Detta kan ses i ett större sammanhang där lönekontoret räknat fram att Sture Pettersson inte kunnat styrka ett inkomstbortfall på 60 196 kronor och 45 öre för förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014.

Stadsjurist Rolf Sjöström säger att han bistått Sture Pettersson med rådgivning, efter att ha fått godkännande av kommunchef Lars Arvidsson.

– Som privatperson, jurist och yrkesman lever jag efter principen att rätt ska vara rätt. Jag har utgått från att min arbetsgivare har samma intresse.

Eget initiativ

I det gamla ärendet, med återbetalning av reseersättningar, säger Rolf Sjöström att han agerat på eget initiativ efter önskemål från Sture Pettersson. Ett initiativ som alltså inte grundas på godkännandet av kommunchefen. Men stadsjuristen anser inte att han företrätt en enskild person.

– Jag har inte företrätt annat än min egen uppfattning i juridiska sakfrågor. Kommunen har dragit pengar från Sture Petterssons årsarvode, Pettersson har då vänt sig till mig. Min bedömning är att varken avdragsåtgärden och grunden för avdraget var korrekt. Utifrån mitt rättsmedvetande var det naturligt att föreslå kommunen att själv rätta beslutet.

Försiktig

Stadsjuristen aktar sig för att lägga in några moraliska värderingar i varken de gamla eller nya turerna kring Sture Petterssons ersättningar.

Har du eldat på Sture och författat fler skrivelser åt honom mer än den senaste?

– Absolut inte. Sture har kommit till mig för rådgivning och jag har haft semantiska synpunkter. Sture Pettersson står helt och hållet för skrivelserna.

Enligt Rolf Sjöström kopplades han aldrig in när kommunstyrelsen i juni 2013 beslutade om att Pettersson var återbetalningsskyldig. Vad gäller det nya återbetalningskravet anser stadsjuristen att Sture Pettersson handlat i god tro, då han fått administrativa chefen Ola Blombergs klartecken.

– Jag vill inte på något sätt rikta kritik mot Ola Blomberg. Det är mänskligt att göra fel, men blir det fel bör kommunen åtgärda felet. Jag vill i sammanhanget understryka att det är viktigt att frågan om god tro utreds av en extern jurist.

Är det här en rättsskandal enligt dig?

– Om någon skulle kalla handläggningen för en rättsskandal skulle jag sannolikt inte sagt emot.

– Att kommunen nu kopplar in en extern jurist för att utreda återbetalningsskyldigheten är mitt eget förslag. Jag har även föreslagit att samma externa jurist gör en bedömning av reseersättningsfrågan.

Ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M) vill först inte kommentera stadsjuristens agerande utan hänvisar till kommunchef Lars Arvidsson.

– Rolf Sjöström är en erkänt duktig jurist, men vad han sysslat med det senaste året vet jag inte. Tyvärr har Rolf Sjöström drivits av en egen dold agenda i den här frågan. Så mitt förtroende för honom är för tillfället lågt, säger Abrahamsson.

Rolf Sjöström fyller 65 i januari. Han vill dock inte kommentera huruvida han planerar att gå i pension nästa år. Stadsjuristen konstaterar att man har laglig rätt att jobba till 67 års ålder.