02 dec 2015 19:00

02 dec 2015 19:00

Lars Arvidsson vill sätta punkt

MARIESTAD: Kommunchefen har fått nog av ersättningsturer

Turerna kring Sture Petterssons (S) ersättningar har fått orimliga proportioner.
Det anser kommunchef Lars Arvidsson som nu sätter ned foten rejält:
– Vi har oändligt många saker som är viktigare att fokusera på.

Sture Pettersson har vid flera tillfällen påtalat att han vägrar betala tillbaka de ersättningar där han inte kunnat styrka inkomstbortfall (60 000 kronor). Detta eftersom han skulle ha handlat i god tro. Ks-ledamoten menar att han heller inte har något moraliskt ansvar – eftersom han enligt honom själv inte gjort några fel överhuvudtaget.

Tveksamheter

Hans eget parti har varit splittrat i frågan, men partikamraterna Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) har tidigare uppmanat Pettersson att betala tillbaka.

Med Pettersson uppbackad av stadsjurist Rolf Sjöström – åtminstone gällande juridiska sakfrågorna – har majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott valt att koppla in en extern jurist för ”att utreda möjligheterna att återkräva ersättning”.

Rätt fokus

Nu väljer kommunchef Lars Arvidsson att ta bladet från munnen.

– En extern jurist löser inga problem, det blir bara ytterligare en åsikt. Vi måste göra en rimlighetsbedömning och ställa kostnaderna mot frågans dignitet. Och då anser jag att det finns väldigt många andra viktigare frågor som kräver vårt fokus. Ekonomin, skola, omsorg och inte minst utmaningarna i flyktingkrisens spår.

Lars Arvidsson konstaterar att ersättningsdramat tagit energi och skapat oro i stadshuset.

Han vill inte i direkta ordalag kritisera Rolf Sjöströms initiativ att författa en skrivelse åt Sture Pettersson.

– Rent allmänt kan jag starkt ifrågasätta engagemanget från flera olika håll när vi borde fokusera på vårt basuppdrag. Det tror jag också är våra medborgares inställning.

Vad har du som kommunchef för ansvar – och vad borde ha gjorts annorlunda?

– Från första början borde vi haft en tydlig dialog och löst det här med förhandlingar. Det har jag också framfört otaliga gånger.

Lars Arvidsson fastslår att det egentligen bara finns två vägar att gå. Det ena är att driva ärendet om Sture Petterssons återbetalningsskyldighet i domstol, eller så väljer kommunstyrelsen att släppa frågan och gå vidare.

– Jag kommer att framföra min åsikt till kommunstyrelsen, med hänvisning till kostnaderna för utredningen och eventuell domstolsförhandling. Det är oerhört viktigt att vi ägnar oss åt rätt saker, och det vill jag säga att vi gör även om ersättningsfrågorna tyvärr kan ge en annan bild, säger Arvidsson.

 

Fotnot: I onsdagens MT (2/12) säger Rolf Sjöström att administrativa chefen Ola Blombergs godkännande gör att Pettersson handlat i god tro. Detta dementerar Ola Blomberg och menar att stadsjuristen far med osanning. Blomberg säger att frågan om Pettersson varit berättigad ersättning eller ej aldrig varit upp till honom.

Sture Pettersson har vid flera tillfällen påtalat att han vägrar betala tillbaka de ersättningar där han inte kunnat styrka inkomstbortfall (60 000 kronor). Detta eftersom han skulle ha handlat i god tro. Ks-ledamoten menar att han heller inte har något moraliskt ansvar – eftersom han enligt honom själv inte gjort några fel överhuvudtaget.

Tveksamheter

Hans eget parti har varit splittrat i frågan, men partikamraterna Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) har tidigare uppmanat Pettersson att betala tillbaka.

Med Pettersson uppbackad av stadsjurist Rolf Sjöström – åtminstone gällande juridiska sakfrågorna – har majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott valt att koppla in en extern jurist för ”att utreda möjligheterna att återkräva ersättning”.

Rätt fokus

Nu väljer kommunchef Lars Arvidsson att ta bladet från munnen.

– En extern jurist löser inga problem, det blir bara ytterligare en åsikt. Vi måste göra en rimlighetsbedömning och ställa kostnaderna mot frågans dignitet. Och då anser jag att det finns väldigt många andra viktigare frågor som kräver vårt fokus. Ekonomin, skola, omsorg och inte minst utmaningarna i flyktingkrisens spår.

Lars Arvidsson konstaterar att ersättningsdramat tagit energi och skapat oro i stadshuset.

Han vill inte i direkta ordalag kritisera Rolf Sjöströms initiativ att författa en skrivelse åt Sture Pettersson.

– Rent allmänt kan jag starkt ifrågasätta engagemanget från flera olika håll när vi borde fokusera på vårt basuppdrag. Det tror jag också är våra medborgares inställning.

Vad har du som kommunchef för ansvar – och vad borde ha gjorts annorlunda?

– Från första början borde vi haft en tydlig dialog och löst det här med förhandlingar. Det har jag också framfört otaliga gånger.

Lars Arvidsson fastslår att det egentligen bara finns två vägar att gå. Det ena är att driva ärendet om Sture Petterssons återbetalningsskyldighet i domstol, eller så väljer kommunstyrelsen att släppa frågan och gå vidare.

– Jag kommer att framföra min åsikt till kommunstyrelsen, med hänvisning till kostnaderna för utredningen och eventuell domstolsförhandling. Det är oerhört viktigt att vi ägnar oss åt rätt saker, och det vill jag säga att vi gör även om ersättningsfrågorna tyvärr kan ge en annan bild, säger Arvidsson.

 

Fotnot: I onsdagens MT (2/12) säger Rolf Sjöström att administrativa chefen Ola Blombergs godkännande gör att Pettersson handlat i god tro. Detta dementerar Ola Blomberg och menar att stadsjuristen far med osanning. Blomberg säger att frågan om Pettersson varit berättigad ersättning eller ej aldrig varit upp till honom.