01 dec 2015 13:33

02 dec 2015 13:12

Psykolog ska vara tillgänglig

SKARABORG: Ökade krav på vårdcentralerna

Kraven skärps och från och med årsskiftet måste vårdcentralerna ha tillgång till psykolog.

I dagsläget ska vårdcentralerna, enligt den krav- och kvalitetsbok som styr och reglerar verksamheten, ha kompetens för psykologisk korttidsbehandling. Den kan utföras av personal som har grundläggande nödvändig kompetens.

Från årsskiftet skärps kravet och vårdcentralerna ska tillhandahålla legitimerad psykolog eller annan legitimerad personal med motsvarande kompetens. Skärpningen är ett sätt att möta den ökande psykiska ohälsan.

– Vårdgarantin gäller och patienten ska kunna träffa en psykolog inom sju dagar, om det finns medicinskt behov, säger Karin Rigner, samordnande chefläkare i Närhälsan.

Nyordningen ställer krav på verksamheterna, då det är brist på psykologer i stora delar av landet.

– Det har pågått en rekrytering, men många får lösa det ihop med andra enheter, eller genom att plocka in en underleverantör, säger Karin Rigner.

I Skaraborg lär det bli olika lösningar.

Lars Gotthardsson, chef för de offentliga vårdcentralerna i östra Skaraborg, berättar att samtliga vårdcentraler kommer att åtminstone ha psykologer på deltid från och med årsskiftet.

– Vi jobbar med att rekrytera ytterligare, säger han.

Rita Ponerup, chef för de offentliga vårdcentralerna i västra Skaraborg, säger att vissa av vårdcentralerna i området redan har psykologer.

– De som inte har egen psykolog kommer att få hjälp av andra enheter. Vi kommer inte att ha någon underleverantör, säger Ponerup.

Kommer det att bli problem?

– Nej, det är ingen stor grupp, de psykologer vi har täcker behovet. Dessutom har vi duktiga specialistsjuksköterskor och kuratorer som redan i dag tar hand om många patienter.

Konsult

Avonova, som driver vårdcentraler i Mariestad, Skövde och Götene, kommer att ha en psykolog på konsultbasis som kommer att jobba på samtliga tre vårdcentraler.

– Vi har inga köer för patienter med psykisk ohälsa, och klarar oss med den konsulten, säger Anders Olofsson, affärområdeschef primärvård.

I dagsläget ska vårdcentralerna, enligt den krav- och kvalitetsbok som styr och reglerar verksamheten, ha kompetens för psykologisk korttidsbehandling. Den kan utföras av personal som har grundläggande nödvändig kompetens.

Från årsskiftet skärps kravet och vårdcentralerna ska tillhandahålla legitimerad psykolog eller annan legitimerad personal med motsvarande kompetens. Skärpningen är ett sätt att möta den ökande psykiska ohälsan.

– Vårdgarantin gäller och patienten ska kunna träffa en psykolog inom sju dagar, om det finns medicinskt behov, säger Karin Rigner, samordnande chefläkare i Närhälsan.

Nyordningen ställer krav på verksamheterna, då det är brist på psykologer i stora delar av landet.

– Det har pågått en rekrytering, men många får lösa det ihop med andra enheter, eller genom att plocka in en underleverantör, säger Karin Rigner.

I Skaraborg lär det bli olika lösningar.

Lars Gotthardsson, chef för de offentliga vårdcentralerna i östra Skaraborg, berättar att samtliga vårdcentraler kommer att åtminstone ha psykologer på deltid från och med årsskiftet.

– Vi jobbar med att rekrytera ytterligare, säger han.

Rita Ponerup, chef för de offentliga vårdcentralerna i västra Skaraborg, säger att vissa av vårdcentralerna i området redan har psykologer.

– De som inte har egen psykolog kommer att få hjälp av andra enheter. Vi kommer inte att ha någon underleverantör, säger Ponerup.

Kommer det att bli problem?

– Nej, det är ingen stor grupp, de psykologer vi har täcker behovet. Dessutom har vi duktiga specialistsjuksköterskor och kuratorer som redan i dag tar hand om många patienter.

Konsult

Avonova, som driver vårdcentraler i Mariestad, Skövde och Götene, kommer att ha en psykolog på konsultbasis som kommer att jobba på samtliga tre vårdcentraler.

– Vi har inga köer för patienter med psykisk ohälsa, och klarar oss med den konsulten, säger Anders Olofsson, affärområdeschef primärvård.