01 dec 2015 06:00

01 dec 2015 06:00

Mötesplats för flera aktörer

MARIESTAD: Företagshus etableras i stadshuset

Kommunstyrelsen gör tummen upp ett Företagshus i stadshuset.
– Det här blir jättebra. Nu skapas en neutral mötesplats där vi kopplar ihop en rad funktioner under ett tak, säger Ramona Nilsson, näringslivsutvecklare i Mariestads kommun.

Planerna på att etablera ett Starthus/Inkubator i Mariestad utgör en av punkterna i kommunstyrelsens nämndsmål för innevarande år.

Processen har pågått en tid, och under resans gång har man ändrat kurs en aning. I samtalen med bland annat Västra Götalands regionen och Gothia Science Park i Skövde har det nämligen tydligt påtalats att det inte är aktuellt att starta några fler regionalt finansierade inkubatorer (en plats i syfte att hjälpa nystartade företag, red anm) i Västra Götaland.

– Utifrån det har vi byggt upp en lokal lösning, benämnd Företagshus, där vi utgår från de lokala behoven och de befintliga stödresurser som finns i regionen, förklarar näringslivschefen Mats Widhage.

Syftet med etableringen är att skapa en gemensam, neutral mötesplats mellan kommun, företag, organisationer och existerande stödfunktioner kring näringslivet i Skaraborg och regionen.

Ramona Nilsson och Mats Widhage har under arbetes gångs haft en nära dialog med lokala företagare, bland annat vid utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som kommunen deltog i förra året.

– I den handlingsplan som togs fram i utbildningen var ett företagshus prioriterat av näringslivet, påpekar Ramona Nilsson.

– Att samla flera funktioner på ett ställe förkortar kontaktvägarna samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan kommun och näringsliv; något som på sikt kan stärka företagsklimatet och öka tillväxten, säger Mats Widhage.

Placeringen av Företagshuset blir i stadshuset första plan, i Länsförsäkringars tidigare lokaler. Näringslivsenheten, Nyföretagarcentrum, Handelsplats Mariestad, Energirådgivning, turismstrategiskt arbete och projektet ”Industriell förnyelse” är några aktörer som samlas under samma tak.

– Tanken är att bygga upp en organisation så det finns en grundbemanning med en halvtidstjänst i Företagshuset. Hur det ska organiseras är vi inte klara med än, säger Mats Widhage.

Kommunstyrelsen gav grönt ljus till etableringen på måndagen. Redan i början av december är målet att verksamheten ska smyga i gång för att sedan vara i full gång under första kvartalet 2016. Investeringskostnaden är beräknad till cirka 170 000 kronor, driftskostnaden uppgår till cirka 265 000 kronor per år.

Planerna på att etablera ett Starthus/Inkubator i Mariestad utgör en av punkterna i kommunstyrelsens nämndsmål för innevarande år.

Processen har pågått en tid, och under resans gång har man ändrat kurs en aning. I samtalen med bland annat Västra Götalands regionen och Gothia Science Park i Skövde har det nämligen tydligt påtalats att det inte är aktuellt att starta några fler regionalt finansierade inkubatorer (en plats i syfte att hjälpa nystartade företag, red anm) i Västra Götaland.

– Utifrån det har vi byggt upp en lokal lösning, benämnd Företagshus, där vi utgår från de lokala behoven och de befintliga stödresurser som finns i regionen, förklarar näringslivschefen Mats Widhage.

Syftet med etableringen är att skapa en gemensam, neutral mötesplats mellan kommun, företag, organisationer och existerande stödfunktioner kring näringslivet i Skaraborg och regionen.

Ramona Nilsson och Mats Widhage har under arbetes gångs haft en nära dialog med lokala företagare, bland annat vid utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som kommunen deltog i förra året.

– I den handlingsplan som togs fram i utbildningen var ett företagshus prioriterat av näringslivet, påpekar Ramona Nilsson.

– Att samla flera funktioner på ett ställe förkortar kontaktvägarna samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan kommun och näringsliv; något som på sikt kan stärka företagsklimatet och öka tillväxten, säger Mats Widhage.

Placeringen av Företagshuset blir i stadshuset första plan, i Länsförsäkringars tidigare lokaler. Näringslivsenheten, Nyföretagarcentrum, Handelsplats Mariestad, Energirådgivning, turismstrategiskt arbete och projektet ”Industriell förnyelse” är några aktörer som samlas under samma tak.

– Tanken är att bygga upp en organisation så det finns en grundbemanning med en halvtidstjänst i Företagshuset. Hur det ska organiseras är vi inte klara med än, säger Mats Widhage.

Kommunstyrelsen gav grönt ljus till etableringen på måndagen. Redan i början av december är målet att verksamheten ska smyga i gång för att sedan vara i full gång under första kvartalet 2016. Investeringskostnaden är beräknad till cirka 170 000 kronor, driftskostnaden uppgår till cirka 265 000 kronor per år.