01 dec 2015 12:45

01 dec 2015 12:45

Mariehus beviljas borgen

MARIESTAD

Kommunala Mariehus Fastigheter AB har investerat kraftigt de senaste åren.

Just nu är bolaget i färd med att uppföra 47 lägenheter i kvarteret Galeasen på Ekudden samt en ombyggnad av förskolan Tolsgården i Ullervad.

De båda projekten går loss på totalt 90 miljoner kronor; 80 miljoner för Galeasen och tio för Tolsgården. Bolaget självfinansierar med fem miljoner kronor. I kommunstyrelsen uttrycktes inga invändningar mot Mariehus ansökan om en borgen på ytterligare 85 miljoner kronor.

Just nu är bolaget i färd med att uppföra 47 lägenheter i kvarteret Galeasen på Ekudden samt en ombyggnad av förskolan Tolsgården i Ullervad.

De båda projekten går loss på totalt 90 miljoner kronor; 80 miljoner för Galeasen och tio för Tolsgården. Bolaget självfinansierar med fem miljoner kronor. I kommunstyrelsen uttrycktes inga invändningar mot Mariehus ansökan om en borgen på ytterligare 85 miljoner kronor.