01 dec 2015 13:41

01 dec 2015 13:41

"Gratis förriskgrupper"

VACCINATION

Vänsterpartiet vill att regionen tar bort avgiften för influensavaccineringen för de som ingår i någon av riskgrupperna samt för de som är över 65 år.

Partiet framför åsikten i en motion till regionfullmäktige och V konstaterar att väldigt lite händer i Västra Götaland, trots att de genomförts informationskampanjer för att öka andelen i riskgrupperna som vaccineras. Andelen som vaccineras är inte lika stor som rekommenderas.

– SKL rekommenderar landstingen att ta bort avgiften för de i riskgrupperna. En majoritet av landstingen, bland annat Skåne och Stockholm, har också tagit bort avgiften, skriver Eva Olofsson (V) i motionen.

I dagsläget betalar personer i riskgrupperna 100 kronor för influensavaccination, medan övriga betalar 180 kronor.

Partiet framför åsikten i en motion till regionfullmäktige och V konstaterar att väldigt lite händer i Västra Götaland, trots att de genomförts informationskampanjer för att öka andelen i riskgrupperna som vaccineras. Andelen som vaccineras är inte lika stor som rekommenderas.

– SKL rekommenderar landstingen att ta bort avgiften för de i riskgrupperna. En majoritet av landstingen, bland annat Skåne och Stockholm, har också tagit bort avgiften, skriver Eva Olofsson (V) i motionen.

I dagsläget betalar personer i riskgrupperna 100 kronor för influensavaccination, medan övriga betalar 180 kronor.