01 dec 2015 13:47

01 dec 2015 16:18

Det kan bli 60 nya jobb i Mariestad

MARIESTAD: MBL-förhandlingar inledda i Torsvik

Electrolux vill flytta sitt reservdelslager från Torsvik till Mariestad och har kallat till MBL-förhandlingar.
Det kan innebära 60 nya jobb till Mariestad.
– Absolut en bra julklapp till Mariestad om allt går i lås, säger platschefen för Electrolux i Mariestad, Magnus Karlsson.

Efter den kompakta negativism som naturligt nog infann sig när Electrolux meddelade att kylskåpstillverkningen i Mariestad ska upphöra, får väl tisdagens besked ses som ett litet ljus i mörkret.

Det var den 25 juni som det stod klart att flytten från Mariestadsfabriken påbörjas under senare delen av 2016 och beräknas vara genomförd under första kvartalet 2017.

Ett beslut som då angavs påverka knappt 50 tjänstemän och 200 kollektivanställda.

Beslutet att flytta huvuddelen av produktionen till Ungern berör inte ett 40-tal anställda vid Electrolux Logistics lagerverksamhet i Mariestad.

60 av 180

Över till nutid: Det var i ett pressmeddelande som Electrolux på tisdagseftermiddagen informerade om att företaget avser att flytta sitt reservdelslager från Torsvik (Jönköpings kommun) till Mariestad.

Som ett led i detta har Electrolux kallat till MBL-förhandlingar.

Den planerade flytten berör ett 60-tal av de totalt 180 tillsvidareanställda i Torsvik.

Skälen till MBL-förhandlingarna på Electrolux Major & Small Appliances, som reservdelslagret i Torsvik formellt heter, punktades i pressmeddelandet upp så här:

• Ett logistikcenter i Sverige. Genom att samla lager- och logistikverksamheten för färdigvaror, reservdelar och tillbehör på en plats skapas synergier främst för lokaler, transporter, verksamhetens ledning och på sikt, IT-system.

• Bättre lokalutnyttjande. I samband med att kylskåpstillverkningen i Mariestad flyttar till Ungern får Electrolux tomma ytor i lokaler som företaget äger.

• Strategiskt fokus. Målet är att renodla verksamheten, i linje med Electrolux strategi att fokusera alla insatser där de skapar mest värde för Electrolux varumärke.

Första kvartalet

Totalt berörs alltså cirka 60 av totalt 180 anställda av den föreslagna flytten. Berörda medarbetare kommer att erbjudas nya anställningar i Mariestad. Övriga 120 tillsvidareanställda berörs inte av beslutet.

MBL-förhandlingarna inleds omgående och beräknas vara slutförda under första kvartalet 2016.

Därefter väntar förhandlingar om övertalighet, vilka beräknas pågå under andra kvartalet.

Det samlade lagret i Mariestad beräknas vara igång under första kvartalet 2017.

Påverkar inte process

Magnus Karlsson är platschef på Mariestadsfabriken och han säger så här om beskedet:

– Det känns naturligtvis mycket bra när det är verksamhet som flyttar till Mariestad. Det stärker förstås enheten här, jag tänker då på färdigvarulagret.

– Det är ju ett beslut om att inleda MBL-förhandlingar, man måste trots allt ha klart för sig att inga andra beslut är tagna i dagsläget.

– Sedan får vi se vad det innebär för våra anställda här. I första hand kommer ju jobben att erbjudas de som har arbetsuppgifterna i Torsvik.

– Den sökprocess som pågår för fabrikens del, för tänkt ersättning, fortsätter som vanligt och förändras inte av det här beskedet.

Efter den kompakta negativism som naturligt nog infann sig när Electrolux meddelade att kylskåpstillverkningen i Mariestad ska upphöra, får väl tisdagens besked ses som ett litet ljus i mörkret.

Det var den 25 juni som det stod klart att flytten från Mariestadsfabriken påbörjas under senare delen av 2016 och beräknas vara genomförd under första kvartalet 2017.

Ett beslut som då angavs påverka knappt 50 tjänstemän och 200 kollektivanställda.

Beslutet att flytta huvuddelen av produktionen till Ungern berör inte ett 40-tal anställda vid Electrolux Logistics lagerverksamhet i Mariestad.

60 av 180

Över till nutid: Det var i ett pressmeddelande som Electrolux på tisdagseftermiddagen informerade om att företaget avser att flytta sitt reservdelslager från Torsvik (Jönköpings kommun) till Mariestad.

Som ett led i detta har Electrolux kallat till MBL-förhandlingar.

Den planerade flytten berör ett 60-tal av de totalt 180 tillsvidareanställda i Torsvik.

Skälen till MBL-förhandlingarna på Electrolux Major & Small Appliances, som reservdelslagret i Torsvik formellt heter, punktades i pressmeddelandet upp så här:

• Ett logistikcenter i Sverige. Genom att samla lager- och logistikverksamheten för färdigvaror, reservdelar och tillbehör på en plats skapas synergier främst för lokaler, transporter, verksamhetens ledning och på sikt, IT-system.

• Bättre lokalutnyttjande. I samband med att kylskåpstillverkningen i Mariestad flyttar till Ungern får Electrolux tomma ytor i lokaler som företaget äger.

• Strategiskt fokus. Målet är att renodla verksamheten, i linje med Electrolux strategi att fokusera alla insatser där de skapar mest värde för Electrolux varumärke.

Första kvartalet

Totalt berörs alltså cirka 60 av totalt 180 anställda av den föreslagna flytten. Berörda medarbetare kommer att erbjudas nya anställningar i Mariestad. Övriga 120 tillsvidareanställda berörs inte av beslutet.

MBL-förhandlingarna inleds omgående och beräknas vara slutförda under första kvartalet 2016.

Därefter väntar förhandlingar om övertalighet, vilka beräknas pågå under andra kvartalet.

Det samlade lagret i Mariestad beräknas vara igång under första kvartalet 2017.

Påverkar inte process

Magnus Karlsson är platschef på Mariestadsfabriken och han säger så här om beskedet:

– Det känns naturligtvis mycket bra när det är verksamhet som flyttar till Mariestad. Det stärker förstås enheten här, jag tänker då på färdigvarulagret.

– Det är ju ett beslut om att inleda MBL-förhandlingar, man måste trots allt ha klart för sig att inga andra beslut är tagna i dagsläget.

– Sedan får vi se vad det innebär för våra anställda här. I första hand kommer ju jobben att erbjudas de som har arbetsuppgifterna i Torsvik.

– Den sökprocess som pågår för fabrikens del, för tänkt ersättning, fortsätter som vanligt och förändras inte av det här beskedet.