01 dec 2015 12:46

01 dec 2015 12:46

Avfallsnämnden avvecklas

MARIESTAD

Den 1 januari 2016 träder Mariestads och Gullspångs kommun in som medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.

I och med det har den gemensamma avfallsnämnden spelat ut sin roll. Kommunstyrelsen i Mariestad har därför inget att erinra om att nämnden avvecklas från och med årsskiftet. Samma beslut måste även tas av kommunstyrelsen i Gullspång.

I och med det har den gemensamma avfallsnämnden spelat ut sin roll. Kommunstyrelsen i Mariestad har därför inget att erinra om att nämnden avvecklas från och med årsskiftet. Samma beslut måste även tas av kommunstyrelsen i Gullspång.