30 nov 2015 16:13

30 nov 2015 19:20

Vänershofshallens öde beseglat

MARIESTAD

Riksantikvarieämbetet återkallar överklagandet av Vänershofshallen eftersom ersättningen till kommunen skulle bli för stor. Därmed kan konstateras att hallens saga är all. Troligen rivs den redan under vintern.

Det har gått tre år sedan en oenig miljö- och byggnadsnämnd i Mariestad tog beslutet att bevilja rivningslov för den gamla idrottshallen.

Sedan dess har det delikata ärendet blivit en av de mer uppmärksammade lokala långbänkarna med flera interna och externa utredningar, friskoleintresse, spaltmil i pressen och en högljudd opinion mot beslutet i största allmänhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 5 juli i år att avslå en begäran om att byggnadsminnesförklara hallen.

Unikt beslut

Den 31 augusti tog Riksantikvarieämbetet det unika beslutet att överklaga detta.

När MT för snart tre månader sedan gick husesyn var det inte precis upplyftande. Krackelerande väggar och tak, mögeldoft i källaren, spår av nattliga gäster, nästan avstängd el på grund av brandrisk, hål i väggar där regnvatten tagit sig in och så vidare.

Kulturhistoriskt värde

I sitt beslut från den 24 november skriver Riksantikvarieämbetet att deras bedömning inte ändrats. ”Vänershofshallen har ett synnerligt högt kulturhistoriskt värde” heter det i handlingen.

Men efter utredning har man alltså fastslagit att en ersättning av statliga kulturpengar i storleksordningen tio till elva miljoner skulle bli för stor.

Motiverad ägare

Eftersom kommunen inte är intresserad av att bevara hallen, konstateras i beslutet att ”då är förutsättningarna dåliga för ett lyckat bevarande av hallen”.

– En byggnadsminnesförklaring skulle förvisso bevara byggnaden, men användandet och utvecklandet förutsätter att det finns en motiverad ägare. Mariestads kommun är inte intresserad och det beklagar vi verkligen, säger överantikvarie Knut Weibull.

”Tack för nyheten”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) blir glatt överraskad när MT berättar om beslutet.

– Va, är det så? Tack för den nyheten!

Han säger att han egentligen aldrig har tvekat vid något enda tillfälle om utgången av detta segslitna ärende.

– Man måste ju som politiker försöka gilla den demokratiska processen, men det finns en sak som stört mig hela tiden.

– Och det är att idrottsalliansen var överens om att vi skulle bygga kombihallarna. Allt skulle bli så bra och vi skulle riva Vänershofshallen.

– Sedan hann vi inte bygga färdigt det nya innan kraven kom att vi skulle renovera den gamla hallen. Men hade vi satsat på renovering hade vi aldrig byggt de nya hallarna.

Vintersyssla

Kommunalrådet säger att rivning är en vintersyssla, varför det inte borde dröja så länge innan allt kan börja plockas ned.

– Där ska bli en lättskött gräsplan eller något liknande. Sedan får vi se vad det kan bli fråga om där i framtiden.

– Jag vill gärna passa på att klargöra att bevekelsegrunden för rivning aldrig varit att skapa nya p-platser för Bois-hockeyn som en del elaka tungor uttryckt.

Det har gått tre år sedan en oenig miljö- och byggnadsnämnd i Mariestad tog beslutet att bevilja rivningslov för den gamla idrottshallen.

Sedan dess har det delikata ärendet blivit en av de mer uppmärksammade lokala långbänkarna med flera interna och externa utredningar, friskoleintresse, spaltmil i pressen och en högljudd opinion mot beslutet i största allmänhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 5 juli i år att avslå en begäran om att byggnadsminnesförklara hallen.

Unikt beslut

Den 31 augusti tog Riksantikvarieämbetet det unika beslutet att överklaga detta.

När MT för snart tre månader sedan gick husesyn var det inte precis upplyftande. Krackelerande väggar och tak, mögeldoft i källaren, spår av nattliga gäster, nästan avstängd el på grund av brandrisk, hål i väggar där regnvatten tagit sig in och så vidare.

Kulturhistoriskt värde

I sitt beslut från den 24 november skriver Riksantikvarieämbetet att deras bedömning inte ändrats. ”Vänershofshallen har ett synnerligt högt kulturhistoriskt värde” heter det i handlingen.

Men efter utredning har man alltså fastslagit att en ersättning av statliga kulturpengar i storleksordningen tio till elva miljoner skulle bli för stor.

Motiverad ägare

Eftersom kommunen inte är intresserad av att bevara hallen, konstateras i beslutet att ”då är förutsättningarna dåliga för ett lyckat bevarande av hallen”.

– En byggnadsminnesförklaring skulle förvisso bevara byggnaden, men användandet och utvecklandet förutsätter att det finns en motiverad ägare. Mariestads kommun är inte intresserad och det beklagar vi verkligen, säger överantikvarie Knut Weibull.

”Tack för nyheten”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) blir glatt överraskad när MT berättar om beslutet.

– Va, är det så? Tack för den nyheten!

Han säger att han egentligen aldrig har tvekat vid något enda tillfälle om utgången av detta segslitna ärende.

– Man måste ju som politiker försöka gilla den demokratiska processen, men det finns en sak som stört mig hela tiden.

– Och det är att idrottsalliansen var överens om att vi skulle bygga kombihallarna. Allt skulle bli så bra och vi skulle riva Vänershofshallen.

– Sedan hann vi inte bygga färdigt det nya innan kraven kom att vi skulle renovera den gamla hallen. Men hade vi satsat på renovering hade vi aldrig byggt de nya hallarna.

Vintersyssla

Kommunalrådet säger att rivning är en vintersyssla, varför det inte borde dröja så länge innan allt kan börja plockas ned.

– Där ska bli en lättskött gräsplan eller något liknande. Sedan får vi se vad det kan bli fråga om där i framtiden.

– Jag vill gärna passa på att klargöra att bevekelsegrunden för rivning aldrig varit att skapa nya p-platser för Bois-hockeyn som en del elaka tungor uttryckt.