30 nov 2015 19:46

30 nov 2015 19:46

Nya avgifter för alkoholtillstånden

MARIESTAD: Rekordsnabbt fullmäktigemöte

16 minuter. Sedan var måndagskvällens fullmäktige över. Nya avgifter för tillsyn och ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen klubbades snabbt igenom.

Avgifterna ska gälla från årsskiftet och debiteras en gång per år i förskott. Säljer man folköl i detaljhandeln kostar det 1 500 kronor per år. Ett stadigvarande tillstånd för en restaurang går årligen på 8 000 kronor. Däremellan finns en rad olika tariffer för olika åtgärder. En ändring i ägarförhållandet/bolagsändring går på 4 500 kronor exempelvis.

Fullmäktigeordförande Jan Wahn (C) påpekade milt, dock inte helt utan skärpa, att det är brukligt att ledamöterna också får veta vad de gamla kostnaderna var. Så att man kan jämföra. Innan man går till beslut.

15 miljoner i borgen

Församlingen gav sitt medgivande till att Stiftelsen Bertha Petterssons hus säljer nämnda hus som har fastighetsbeteckningen Mården 6. Bakgrunden till detta är att omfattande renoveringsbehov föreligger

Det kommunala bolaget Vänerenergi AB fick en tidig julklapp – en utökad kommunal borgen med 15 miljoner kronor. Detta för att täcka lån för fiberutbyggnad och utbyte till led-armaturer i gatubelysningen. Bolaget fick tidigare i år 25 miljoner kronor i borgen av fullmäktige. Totalt har Vänerenergi låneskulder i dag på cirka 300 miljoner kronor.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot porslin och vanliga glas på skolor där det förekommer, skickade fullmäktige till utbildningsnämnden för beslut.

Janne Jansson (S) hade motionerat om att kommunikationshjälpmedel även borde användas på kommunens särskilda boenden. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att avslå motionen, med motiveringen att det i de flesta fall är regionen som har kostnadsansvar för personligt hjälpmedel. Fullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Avgifterna ska gälla från årsskiftet och debiteras en gång per år i förskott. Säljer man folköl i detaljhandeln kostar det 1 500 kronor per år. Ett stadigvarande tillstånd för en restaurang går årligen på 8 000 kronor. Däremellan finns en rad olika tariffer för olika åtgärder. En ändring i ägarförhållandet/bolagsändring går på 4 500 kronor exempelvis.

Fullmäktigeordförande Jan Wahn (C) påpekade milt, dock inte helt utan skärpa, att det är brukligt att ledamöterna också får veta vad de gamla kostnaderna var. Så att man kan jämföra. Innan man går till beslut.

15 miljoner i borgen

Församlingen gav sitt medgivande till att Stiftelsen Bertha Petterssons hus säljer nämnda hus som har fastighetsbeteckningen Mården 6. Bakgrunden till detta är att omfattande renoveringsbehov föreligger

Det kommunala bolaget Vänerenergi AB fick en tidig julklapp – en utökad kommunal borgen med 15 miljoner kronor. Detta för att täcka lån för fiberutbyggnad och utbyte till led-armaturer i gatubelysningen. Bolaget fick tidigare i år 25 miljoner kronor i borgen av fullmäktige. Totalt har Vänerenergi låneskulder i dag på cirka 300 miljoner kronor.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot porslin och vanliga glas på skolor där det förekommer, skickade fullmäktige till utbildningsnämnden för beslut.

Janne Jansson (S) hade motionerat om att kommunikationshjälpmedel även borde användas på kommunens särskilda boenden. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att avslå motionen, med motiveringen att det i de flesta fall är regionen som har kostnadsansvar för personligt hjälpmedel. Fullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.