30 nov 2015 16:26

30 nov 2015 16:26

Maxtak för renovering av Rotundan

MARIESTAD: Fyra miljoner kronor satsas på Karlsholme

Fyra miljoner kronor – inte ett öre mer – vill politikerna renovera Rotundan för.
– Pengarna ska räcka till att vädersäkra byggnaden så vi slipper en ny Vänershofshall, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i september igångsättningstillstånd för att upphandla en delrenovering av Rotundan på Karlsholme folkets park. Fyra miljoner kronor är sedan tidigare avsatta för projektet; en summa som också ska inkludera vissa energisparåtgärder.

I ett utlåtande från en extern part, som synat Rotundan i sömmarna, pekas det på att det är tveksamt om avsatta medel räcker till åtgärder som föreslagits. Från politiskt håll står man dock fast att renoveringen får kosta max fyra miljoner kronor.

– Det är det som gäller, säger Johan Abrahamsson.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) fyller i:

– Nu görs nödvändiga åtgärder för att säkerställa driften av Rotundan de kommande tio åren. Byggnaden är en naturlig samlingsplats som används dagligen av föreningslivet.

Några planer på att riva Rotundan existerar inte.

– På den punkten är vi rörande överens över partigränserna; Rotundan ska inte rivas, säger Kjellquist.

Renoveringen är planerad att ske under 2016. Hur omfattande arbetet blir har fastighetsavdelningen inte detaljplanerat ännu. idigare har det varit tal om att bygga om taket, tilläggsisolera fasaden, byta ut fönster och entrépartier samt göra om dräneringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i september igångsättningstillstånd för att upphandla en delrenovering av Rotundan på Karlsholme folkets park. Fyra miljoner kronor är sedan tidigare avsatta för projektet; en summa som också ska inkludera vissa energisparåtgärder.

I ett utlåtande från en extern part, som synat Rotundan i sömmarna, pekas det på att det är tveksamt om avsatta medel räcker till åtgärder som föreslagits. Från politiskt håll står man dock fast att renoveringen får kosta max fyra miljoner kronor.

– Det är det som gäller, säger Johan Abrahamsson.

Oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) fyller i:

– Nu görs nödvändiga åtgärder för att säkerställa driften av Rotundan de kommande tio åren. Byggnaden är en naturlig samlingsplats som används dagligen av föreningslivet.

Några planer på att riva Rotundan existerar inte.

– På den punkten är vi rörande överens över partigränserna; Rotundan ska inte rivas, säger Kjellquist.

Renoveringen är planerad att ske under 2016. Hur omfattande arbetet blir har fastighetsavdelningen inte detaljplanerat ännu. idigare har det varit tal om att bygga om taket, tilläggsisolera fasaden, byta ut fönster och entrépartier samt göra om dräneringen.