27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 09:03

Skrymmande föremål rullas ut

MARIESTAD: Tid för förändring på Vadsbo museum

Trångbodda. Förändringens vindar sveper över Vadsbo museum.
För att bereda plats för samlingarna rullas nu skrymmande föremål ut ur Stallet.

– På ett sätt är det sorgligt att det inte finns utrymme att bevara de vackra vagnarna, men samtidigt behöver vi plats för övriga samlingar, säger museichef Linda Svensson.

Vadsbo museum förfogar över ett berg med historiska föremål, stora som små, från svunna tider. Mycket kan besökarna naturligtvis beskåda i utställningarna, men faktum är att det finns minst lika mycket till i gömmorna.

– Oj, vi har grejer högt och lågt som legat nedpackade i lådor i många, många år.

Jättejobb väntar

Därför tas nu ett rejält krafttag på residensön, där såväl trångboddhet som tillgänglighetsproblem ska lösas. Ett tidskrävande arbete med att inventera samlingarna väntar och under tiden behöver man nyttja alla ytor som finns.

– Det är ett jättejobb som ligger framför oss, säger Linda Svensson.

– Stallet och industrimuseet är byggnader som är bäst anpassade som publika delar. Det blir en hel del rockader för att utnyttja området på bästa sätt. Planen är att flytta över den stadshistoriska utställningen till industrimuseet. Stallet kommer i framtiden att användas på ett bättre sätt än idag, bland annat för tillfälliga utställningar.

För att skapa svängrum har merparten av de stora vagnarna som stått uppställda i Stallets bottenvåning flyttats ut. Föremålen lånas i ett första skede ut till ett antal tilltänkta mottagare.

– Beslut om, och i så fall vad, som ska gallras ur samlingen tas av en referensgrupp. Men tills vidare lånas alltså föremålen ut. Landshövdingens vagn och den gamla brandvagnen kommer vi dock att behålla, poängterar Linda Svensson.

Vagnar till Stora Ek

Under onsdagen rullades fyra stora pjäser ut. Begravningsvagnen, som Beda Blom hade i sin ägo då hon startade begravningsbyrå 1928, återlämnades till familjeföretaget som i dag drivs av barnbarnsbarnet Mats Blom.

Gustaf Grevillis vackra landå från tidigt 1900-tal samt en kalesch byggd i London runt 1860, och som en gång i tiden tillhörde familjen Hierta i Främmestad, tas om hand av Karl-Johan Blank, på Stora Ek. Vagnarna samt en släde från 1910 kommer ett tag fram över att förvaras i en hangar på Hovby flygfält.

– Karl-Johan planerar att bygga nya ekonomibyggnader på Stora Ek, där vagnarna ska inrymmas. Han har ett stort hästintresse och är intresserad av kulturhistoria, säger Torbjörn Nordberg, förvaltare och gårdskarl på Stora Ek.

– Vagnarna har en fantastisk historia och dess ägare har definitivt besökt Stora Ek, så det finns en viss koppling till herrgården.

– På ett sätt är det sorgligt att det inte finns utrymme att bevara de vackra vagnarna, men samtidigt behöver vi plats för övriga samlingar, säger museichef Linda Svensson.

Vadsbo museum förfogar över ett berg med historiska föremål, stora som små, från svunna tider. Mycket kan besökarna naturligtvis beskåda i utställningarna, men faktum är att det finns minst lika mycket till i gömmorna.

– Oj, vi har grejer högt och lågt som legat nedpackade i lådor i många, många år.

Jättejobb väntar

Därför tas nu ett rejält krafttag på residensön, där såväl trångboddhet som tillgänglighetsproblem ska lösas. Ett tidskrävande arbete med att inventera samlingarna väntar och under tiden behöver man nyttja alla ytor som finns.

– Det är ett jättejobb som ligger framför oss, säger Linda Svensson.

– Stallet och industrimuseet är byggnader som är bäst anpassade som publika delar. Det blir en hel del rockader för att utnyttja området på bästa sätt. Planen är att flytta över den stadshistoriska utställningen till industrimuseet. Stallet kommer i framtiden att användas på ett bättre sätt än idag, bland annat för tillfälliga utställningar.

För att skapa svängrum har merparten av de stora vagnarna som stått uppställda i Stallets bottenvåning flyttats ut. Föremålen lånas i ett första skede ut till ett antal tilltänkta mottagare.

– Beslut om, och i så fall vad, som ska gallras ur samlingen tas av en referensgrupp. Men tills vidare lånas alltså föremålen ut. Landshövdingens vagn och den gamla brandvagnen kommer vi dock att behålla, poängterar Linda Svensson.

Vagnar till Stora Ek

Under onsdagen rullades fyra stora pjäser ut. Begravningsvagnen, som Beda Blom hade i sin ägo då hon startade begravningsbyrå 1928, återlämnades till familjeföretaget som i dag drivs av barnbarnsbarnet Mats Blom.

Gustaf Grevillis vackra landå från tidigt 1900-tal samt en kalesch byggd i London runt 1860, och som en gång i tiden tillhörde familjen Hierta i Främmestad, tas om hand av Karl-Johan Blank, på Stora Ek. Vagnarna samt en släde från 1910 kommer ett tag fram över att förvaras i en hangar på Hovby flygfält.

– Karl-Johan planerar att bygga nya ekonomibyggnader på Stora Ek, där vagnarna ska inrymmas. Han har ett stort hästintresse och är intresserad av kulturhistoria, säger Torbjörn Nordberg, förvaltare och gårdskarl på Stora Ek.

– Vagnarna har en fantastisk historia och dess ägare har definitivt besökt Stora Ek, så det finns en viss koppling till herrgården.