27 nov 2015 17:38

27 nov 2015 17:38

Misstänkt brott vid konkurs

MARIESTAD

I januari i år försattes ett mindre familjeföretag, verksamt inom it-branschen, i konkurs vid Uppsala tingsrätt.

Vid tidpunkten för konkursen var en Mariestadsbo i 30-årsåldern företrädare för bolaget.

Trots upprepade uppmaningar från konkursförvaltningen dröjde det innan bolagets ägare i omgångar skickade in bokföringen. Materialet var dock inte komplett; något som bolagets ägare menar berodde på att ett paket med räkenskaper kommit bort i postgången. Enligt ägaren var bolaget inte heller på obestånd då bolaget försattes i konkurs.

Konkursförvaltarens samlade bedömning av granskningen är att det inte fanns några kända skulder före 2014. Arbetet har dock försvårats då komplett bokföring inte inkommit. Sammantaget bedöms bolaget hamnat på obestånd någon gång i början av 2014, då bolaget till synes inte haft någon verksamhet. Konkursförvaltaren misstänker nu att ett brott kan ha begåtts och har därför anmält ärendet till åklagare.

Vid tidpunkten för konkursen var en Mariestadsbo i 30-årsåldern företrädare för bolaget.

Trots upprepade uppmaningar från konkursförvaltningen dröjde det innan bolagets ägare i omgångar skickade in bokföringen. Materialet var dock inte komplett; något som bolagets ägare menar berodde på att ett paket med räkenskaper kommit bort i postgången. Enligt ägaren var bolaget inte heller på obestånd då bolaget försattes i konkurs.

Konkursförvaltarens samlade bedömning av granskningen är att det inte fanns några kända skulder före 2014. Arbetet har dock försvårats då komplett bokföring inte inkommit. Sammantaget bedöms bolaget hamnat på obestånd någon gång i början av 2014, då bolaget till synes inte haft någon verksamhet. Konkursförvaltaren misstänker nu att ett brott kan ha begåtts och har därför anmält ärendet till åklagare.