27 nov 2015 17:38

27 nov 2015 17:38

Förening öppnar för fortsättning

HASSLERÖR: Hoppet lever för Hassle IP

Hasslerörs Goif avfärdar inte erbjudandet att överta ansvaret för byns idrottsplats.
– Medlemmarnas inställning är att vi ska gå vidare och göra något bra av det, säger ordföranden Anders Israelsson.

MT berättade i september om en oviss framtid för Hassle IP. Fotbollsverksamheten lades ned för flera år sedan och aktiviteten inom Hasslerörs Goif är tämligen blygsam. Från och med årsskiftet får föreningen inte heller något skötselbidrag för anläggningen, sedan Mariestads kommun sagt upp avtalet.

Alternativa driftsformer har diskuterats för att rädda idrottsplatsen. Och nu, efter en tids funderande och diskussioner, ser Hasslerörs Goif möjligheter att rädda den.

– Vi hade ett medlemsmöte i veckan för att stämma av intresset. Känslan är att man vill ha den kvar i någon form. En idé är att ändra inriktning så att vi blir mer en samhällsförening, säger Anders Israelsson.

– I dag är ett 40-tal hushåll medlemmar i föreningen. För att ta över driften måste vi ha folk som ställer upp och jobbar. Förhoppningen är att det ska komma in nytt blod i föreningen.

Kommunens fastighetsförvaltare Magnus Persson är hoppfull om att parterna ska nå en lösning. I höst har kommunen bytt varmvattenberedare samt gjort diverse energisparande åtgärder på anläggningen.

– Vi gör vissa åtgärder för att föreningen ska få en god start vid ett övertagande, och vi kommer att skicka med en del material. Fotbollsplanen försvinner och det gamla pumphuset samt konstbevattningen rivs. Tennisbanan blir en fråga för föreningen att ta beslut om. Kommunen kvarstår som markägare, föreningen tar alltså över byggnaderna på ofri grund, säger Magnus Persson.

Ett nytt möte är inplanerat i början av nästa år, då parterna ska dra upp riktlinjer för hur de ska gå vidare.

MT berättade i september om en oviss framtid för Hassle IP. Fotbollsverksamheten lades ned för flera år sedan och aktiviteten inom Hasslerörs Goif är tämligen blygsam. Från och med årsskiftet får föreningen inte heller något skötselbidrag för anläggningen, sedan Mariestads kommun sagt upp avtalet.

Alternativa driftsformer har diskuterats för att rädda idrottsplatsen. Och nu, efter en tids funderande och diskussioner, ser Hasslerörs Goif möjligheter att rädda den.

– Vi hade ett medlemsmöte i veckan för att stämma av intresset. Känslan är att man vill ha den kvar i någon form. En idé är att ändra inriktning så att vi blir mer en samhällsförening, säger Anders Israelsson.

– I dag är ett 40-tal hushåll medlemmar i föreningen. För att ta över driften måste vi ha folk som ställer upp och jobbar. Förhoppningen är att det ska komma in nytt blod i föreningen.

Kommunens fastighetsförvaltare Magnus Persson är hoppfull om att parterna ska nå en lösning. I höst har kommunen bytt varmvattenberedare samt gjort diverse energisparande åtgärder på anläggningen.

– Vi gör vissa åtgärder för att föreningen ska få en god start vid ett övertagande, och vi kommer att skicka med en del material. Fotbollsplanen försvinner och det gamla pumphuset samt konstbevattningen rivs. Tennisbanan blir en fråga för föreningen att ta beslut om. Kommunen kvarstår som markägare, föreningen tar alltså över byggnaderna på ofri grund, säger Magnus Persson.

Ett nytt möte är inplanerat i början av nästa år, då parterna ska dra upp riktlinjer för hur de ska gå vidare.