27 nov 2015 06:00

27 nov 2015 09:03

Bro blir av – trots dyrare prislapp

MARIESTAD: Osäkerhetsfaktorer gör att bygget drar ut på tiden

Notan för Universitetsbron i centrala Mariestad stiger kraftigt, trots att bygget ännu inte har påbörjats!
Men politikerna låter sig inte nedslås.
– Jag har aldrig tvekat inför utvecklingen i området, säger oppositionsråd Marianne Kjellquist (S).

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Ordspråket ser ut att bli verklighet när det kommer till gång- och cykelbron mellan Gärdesparken och Trädgårdens skola. Det nya budet från tekniska förvaltningen är att en rimlig ambition för färdigställande är sensommaren 2017.

– Det är egentligen inga större komplikationer, utan det handlar en några tillstånd och framför allt när det är lämpligt att sätta i gång. Dels påverkas vi av naturliga vattenflöden, dels är det olika fiskarters lekområden som vi måste ta hänsyn till, säger exploateringschef Erik Randén.

Under förprojekteringen, som kommunen gjort tillsammans med Sweco, har det framkommit att bron bör byggas under juni, juli eller augusti.

Kostar mer

Det är sedan tidigare klart att Göteborgs universitet går in med sex miljoner kronor i projektet. En budget som redan på förhand ser ut att spricka. Tjänstemännen föreslår därför att kommunfullmäktige anslår ytterligare tre miljoner kronor för att säkra byggnationen.

– Tror gör vi i kyrkan på söndagar. Tjänstemännen får återkomma med mer information innan vi ger oss in i en diskussion om pengar. Men bron kommer att byggas, den kommer att binda samman våra gång- och cykelstråk på ett väldigt bra sätt, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Övertygad

Marianne Kjellquist är inne på samma linje:

– Det är beklagligt om kostnaderna drar i väg, men så är det ju dessvärre ganska ofta. Annars är det en mycket bra satsning. Jag vet att det har funnits skeptiker till utvecklingen i Universitetsparken, jag har då aldrig varit tveksam. Det är jättefint redan nu och så har vi bron, äppellunden, picknickparken och fler planteringar på ingång. Samarbetet med Göteborgs universitet har visat sig vara mycket lyckat på flera plan, säger Kjellquist.

Inga beslut är tagna huruvida kommunen ska satsa på en limträkonstruktion eller en stålvariant. Båda har sina för- och nackdelar, konstaterar Erik Randén.

– Vi har kommit lite längre med alternativet naturmaterial. Men vi har inte gjort någon detaljprojektering än, så ifall det finns behov av en större kursändring kan det vara läge att göra det nu, säger Randén.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Ordspråket ser ut att bli verklighet när det kommer till gång- och cykelbron mellan Gärdesparken och Trädgårdens skola. Det nya budet från tekniska förvaltningen är att en rimlig ambition för färdigställande är sensommaren 2017.

– Det är egentligen inga större komplikationer, utan det handlar en några tillstånd och framför allt när det är lämpligt att sätta i gång. Dels påverkas vi av naturliga vattenflöden, dels är det olika fiskarters lekområden som vi måste ta hänsyn till, säger exploateringschef Erik Randén.

Under förprojekteringen, som kommunen gjort tillsammans med Sweco, har det framkommit att bron bör byggas under juni, juli eller augusti.

Kostar mer

Det är sedan tidigare klart att Göteborgs universitet går in med sex miljoner kronor i projektet. En budget som redan på förhand ser ut att spricka. Tjänstemännen föreslår därför att kommunfullmäktige anslår ytterligare tre miljoner kronor för att säkra byggnationen.

– Tror gör vi i kyrkan på söndagar. Tjänstemännen får återkomma med mer information innan vi ger oss in i en diskussion om pengar. Men bron kommer att byggas, den kommer att binda samman våra gång- och cykelstråk på ett väldigt bra sätt, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Övertygad

Marianne Kjellquist är inne på samma linje:

– Det är beklagligt om kostnaderna drar i väg, men så är det ju dessvärre ganska ofta. Annars är det en mycket bra satsning. Jag vet att det har funnits skeptiker till utvecklingen i Universitetsparken, jag har då aldrig varit tveksam. Det är jättefint redan nu och så har vi bron, äppellunden, picknickparken och fler planteringar på ingång. Samarbetet med Göteborgs universitet har visat sig vara mycket lyckat på flera plan, säger Kjellquist.

Inga beslut är tagna huruvida kommunen ska satsa på en limträkonstruktion eller en stålvariant. Båda har sina för- och nackdelar, konstaterar Erik Randén.

– Vi har kommit lite längre med alternativet naturmaterial. Men vi har inte gjort någon detaljprojektering än, så ifall det finns behov av en större kursändring kan det vara läge att göra det nu, säger Randén.