26 nov 2015 08:08

26 nov 2015 15:22

S-politiker till rasande motattack

Sture Pettersson (S) reagerar kraftigt på majoritetens besked om att de tänker fortsätta att driva frågan mot honom om felaktigt utbetalda ersättningar.
– De använder det demokratiska rummet som en bananrepublik, dundrar oppositionspolitikern.

Sture Pettersson beskriver turerna runt honom och de felaktigt utbetalda ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst som personförföljelse och mobbning på hög nivå.

– Borgerligheten är livrädd för mig som oppositionspolitiker, det här är enda sättet för dem att komma åt mig. Det fattar du väl? I stället borde de ta och ägna sig åt den ekonomiska politiken.

– Sen är ni på tidningen medskyldiga i och med att ni har supportat majoriteten.

Hur menar du nu?

– Det vet du mycket väl. Ni vinklar precis som ni vill efter er agenda i stället för att skriva sanningen.

Sture Pettersson välkomnar en rättslig prövning mot honom och meddelar att han för länge sedan har kontaktat advokat. Enligt Pettersson har stadsjurist Rolf Sjöström sagt att hans fall ”är den största rättsskandalen i Mariestads historia”.

– Hade jag gjort något fel hade man väl sagt till på tjänstemannanivå för länge sedan. Det här är politisk pajkastning utan någon bortre parentes.

Föräldrar som betalat in barnomsorgsavgiften i god tro för att sedan få den reviderad i efterhand måste ändå betala tillbaka. Vad är skillnaden mot ditt fall?

– Ja, det är väl ändå en jäkla skillnad. Här har ju jag försäkrat mig om att allt är rätt och riktigt, eller hur?

Pettersson erbjuder MT att lyssna på en telefoninspelning där han påstår att kommunalråd Johan Abrahamsson försöker att påverka lönechefen Arvo Niiholm.

– Det är två år av apspel och ministerstyre. Men det vågar väl du inte skriva.

När revisionsfirman KPMG fick i uppdrag att utreda ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014 framkom att Sture Pettersson försökt att påverka den externa konsultens granskning. Till MT har Pettersson sagt att han endast ”försökt rätta ett par sakfel”.

Sture Pettersson svär sig fri från att ha gjort några fel och menar att om så vore fallet borde han väl fått ett inbetalningskort från kommunen för länge sedan. Han säger också att han vid flera tillfällen tagit sig en funderare över hur mycket en politiker ska behöva tåla.

– Men ger jag mig nu får ju knäppskallarna rätt för något som är fullständigt obegripligt.

Sture Pettersson beskriver turerna runt honom och de felaktigt utbetalda ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst som personförföljelse och mobbning på hög nivå.

– Borgerligheten är livrädd för mig som oppositionspolitiker, det här är enda sättet för dem att komma åt mig. Det fattar du väl? I stället borde de ta och ägna sig åt den ekonomiska politiken.

– Sen är ni på tidningen medskyldiga i och med att ni har supportat majoriteten.

Hur menar du nu?

– Det vet du mycket väl. Ni vinklar precis som ni vill efter er agenda i stället för att skriva sanningen.

Sture Pettersson välkomnar en rättslig prövning mot honom och meddelar att han för länge sedan har kontaktat advokat. Enligt Pettersson har stadsjurist Rolf Sjöström sagt att hans fall ”är den största rättsskandalen i Mariestads historia”.

– Hade jag gjort något fel hade man väl sagt till på tjänstemannanivå för länge sedan. Det här är politisk pajkastning utan någon bortre parentes.

Föräldrar som betalat in barnomsorgsavgiften i god tro för att sedan få den reviderad i efterhand måste ändå betala tillbaka. Vad är skillnaden mot ditt fall?

– Ja, det är väl ändå en jäkla skillnad. Här har ju jag försäkrat mig om att allt är rätt och riktigt, eller hur?

Pettersson erbjuder MT att lyssna på en telefoninspelning där han påstår att kommunalråd Johan Abrahamsson försöker att påverka lönechefen Arvo Niiholm.

– Det är två år av apspel och ministerstyre. Men det vågar väl du inte skriva.

När revisionsfirman KPMG fick i uppdrag att utreda ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014 framkom att Sture Pettersson försökt att påverka den externa konsultens granskning. Till MT har Pettersson sagt att han endast ”försökt rätta ett par sakfel”.

Sture Pettersson svär sig fri från att ha gjort några fel och menar att om så vore fallet borde han väl fått ett inbetalningskort från kommunen för länge sedan. Han säger också att han vid flera tillfällen tagit sig en funderare över hur mycket en politiker ska behöva tåla.

– Men ger jag mig nu får ju knäppskallarna rätt för något som är fullständigt obegripligt.