26 nov 2015 17:06

26 nov 2015 17:06

Nej till projekt för våldsutsatta

MARIESTAD: Grannombud tycker att det fungerar bra

Mariestads kommun avstår från att delta i ett särskilt projekt mot våld i nära relationer.
Anledningen är att grannsamverksansombuden i Mariehus anser att relationerna mellan hyresgästerna redan är tillräckligt goda.

17 000 kvinnor i Sverige anmälde förra året att de blivit misshandlade av någon i en nära relation. Varje år mördas i snitt 17 kvinnor av en person de tidigare har haft, eller har en nära relation med.

För att förhindra våld i nära relationer (även män drabbas) startade två privatpersoner ”Huskurage” våren 2014. Grunden för arbetet är en policy och rutiner för hus där alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro i nära relationer. Ett antal kommuner har redan ställt sig bakom initiativet, som inte kostar något och som redan har fått stor uppmärksamhet

Men Mariestad kommer inte att delta i projektet. Detta efter att Mariehus 29 grannsamverkansombud vid två tillfällen meddelat att det redan finns goda relationer och kontakter mellan hyresgästerna.

– Vi vill inte köra över ombuden och därför konstaterar vi att det inte finns något intresse från Mariehus sida, säger bokonsulent Lotta Linusson på Mariehus fastigheter.

Återkommer

Lotta Linusson tror att frågan säkerligen kommer att belysas igen.

– Sen har vi bra rutiner och samverkan i dag där hyresgästerna vet att vi finns där, liksom polis och vårt anlitade vaktbolag Securitas.

Johan Walfridson, säkerhetssamordnare i MTG-kommunerna, trycker på vikten av att vara uppmärksam för att förebygga våld i nära relationer.

– Jag tycker absolut att huskurage är ett lovvärt initiativ för att lyfta ett allvarligt problem. Men jag lägger ingen värdering i att kommunen väljer att inte deltaga. Frågan är i alla fall väckt, säger Walfridson.

17 000 kvinnor i Sverige anmälde förra året att de blivit misshandlade av någon i en nära relation. Varje år mördas i snitt 17 kvinnor av en person de tidigare har haft, eller har en nära relation med.

För att förhindra våld i nära relationer (även män drabbas) startade två privatpersoner ”Huskurage” våren 2014. Grunden för arbetet är en policy och rutiner för hus där alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro i nära relationer. Ett antal kommuner har redan ställt sig bakom initiativet, som inte kostar något och som redan har fått stor uppmärksamhet

Men Mariestad kommer inte att delta i projektet. Detta efter att Mariehus 29 grannsamverkansombud vid två tillfällen meddelat att det redan finns goda relationer och kontakter mellan hyresgästerna.

– Vi vill inte köra över ombuden och därför konstaterar vi att det inte finns något intresse från Mariehus sida, säger bokonsulent Lotta Linusson på Mariehus fastigheter.

Återkommer

Lotta Linusson tror att frågan säkerligen kommer att belysas igen.

– Sen har vi bra rutiner och samverkan i dag där hyresgästerna vet att vi finns där, liksom polis och vårt anlitade vaktbolag Securitas.

Johan Walfridson, säkerhetssamordnare i MTG-kommunerna, trycker på vikten av att vara uppmärksam för att förebygga våld i nära relationer.

– Jag tycker absolut att huskurage är ett lovvärt initiativ för att lyfta ett allvarligt problem. Men jag lägger ingen värdering i att kommunen väljer att inte deltaga. Frågan är i alla fall väckt, säger Walfridson.