26 nov 2015 08:08

26 nov 2015 15:22

Kommunen hyr in advokat i känsligt fall

MARIESTAD: Stadsjuristen ställer sig bakom Sture Pettersson

Sture Pettersson (S) har inte kunnat styrka inkomstbortfall för 60 916 kronor i ersättningar för förlorad arbetsförtjänst.
Nu väljer majoriteten att koppla in en advokat – dock inte stadsjuristen.
– Utredningarna visar med all tydlighet att han inte handlat i god tro, säger Johan Abrahamsson (M).

Den 1 december 2014 uppmanade kommunstyrelsen Sture Pettersson, vice ordförande i utbildningsnämnden, att betala tillbaka de felaktiga ersättningar han fått. Partikamraterna Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) deltog i uppmaningen, medan Janne Jansson (S) valde att inte delta i beslutet.

Sture Pettersson svarade att han tyckte det var oerhört märkligt att inget belopp specifierades, samt att han i vilket fall inte gjort något fel och därför inte tänkte betala tillbaka.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har lönekontoret räknat fram att Sture Pettersson totalt fått ut 122 625 kronor i förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014. Från KPMG-rapporten som gjordes i fjol framgår bland annat att det faktiska inkomstbortfallet inte kunnat styrkas och att underlagen är otillräckliga.

Lönekontorets bedömning är att den felaktigt utbetalda ersättningen uppgår till 60 196 kronor och 45 öre.

”Medvetet val”

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson slår bort frågor om ett politiskt spel och hävdar att Sture Pettersson handlat medvetet och inte alls i god tro.

– Faktum är att han medvetet lämnat in felaktiga inkomstuppgifter. Han har uppgett en felaktig lön och därför fört oss bakom ljuset.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att kommunen hyr in en advokat för att driva in de felaktigt utbetalda ersättningarna.

– Anledningen att vi inte kan använda oss av vår stadsjurist är att han valt att företräda en enskild ledamot i kommunstyrelsen. Om det skulle jag kunna ha synpunkter, men jag väljer att inte ha det i tidningen.

– Hade Sture Pettersson velat göra rätt för sig hade det aldrig behövt gå så här långt, säger Johan Abrahamsson.

”Handlat i god tro”

Lönechef Arvo Niiholm, som medgett att lönekontoret brustit i kontrollen, och stadsjurist Rolf Sjöström anser att Pettersson handlat i god tro och därför inte är återbetalningsskyldig.

– Det finns en allmän princip inom civilrätt som säger att en felaktig ersättning som mottagits i god tro och konsumerats inte behöver betalas tillbaka, säger Rolf Sjöström.

Rolf Sjöström hänvisar till Sture Petterssons samtal med administrativa chefen Ola Blomberg som ska ha gett Pettersson godkännande.

– Sociala frågor utreds av sociala experter, tekniska frågor av tekniska experter och vanligtvis utreds juridiska frågor av juridiska specialister. Men politiken har givetvis rätt att ta ställning samt ett ansvar för att allt ska landa rätt, säger Sjöström.

Svänger

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) och Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet på kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags.

– Det finns motsägande bevis för båda sidor, men någonstans har vi nått vägs ände. Vi har gjort så gott vi har kunnat, säger Kjellquist.

Socialdemokraternas linje i frågan kan tolkas som otydlig. Innebär det här att ni återigen svänger?

– Ja, vad ska jag svara på det. Nu har vi diskuterat det här och kommit fram till att det får vara ett slut någon gång, säger Marianne Kjellquist.

Den 1 december 2014 uppmanade kommunstyrelsen Sture Pettersson, vice ordförande i utbildningsnämnden, att betala tillbaka de felaktiga ersättningar han fått. Partikamraterna Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) deltog i uppmaningen, medan Janne Jansson (S) valde att inte delta i beslutet.

Sture Pettersson svarade att han tyckte det var oerhört märkligt att inget belopp specifierades, samt att han i vilket fall inte gjort något fel och därför inte tänkte betala tillbaka.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har lönekontoret räknat fram att Sture Pettersson totalt fått ut 122 625 kronor i förlorad arbetsförtjänst under åren 2013 och 2014. Från KPMG-rapporten som gjordes i fjol framgår bland annat att det faktiska inkomstbortfallet inte kunnat styrkas och att underlagen är otillräckliga.

Lönekontorets bedömning är att den felaktigt utbetalda ersättningen uppgår till 60 196 kronor och 45 öre.

”Medvetet val”

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson slår bort frågor om ett politiskt spel och hävdar att Sture Pettersson handlat medvetet och inte alls i god tro.

– Faktum är att han medvetet lämnat in felaktiga inkomstuppgifter. Han har uppgett en felaktig lön och därför fört oss bakom ljuset.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att kommunen hyr in en advokat för att driva in de felaktigt utbetalda ersättningarna.

– Anledningen att vi inte kan använda oss av vår stadsjurist är att han valt att företräda en enskild ledamot i kommunstyrelsen. Om det skulle jag kunna ha synpunkter, men jag väljer att inte ha det i tidningen.

– Hade Sture Pettersson velat göra rätt för sig hade det aldrig behövt gå så här långt, säger Johan Abrahamsson.

”Handlat i god tro”

Lönechef Arvo Niiholm, som medgett att lönekontoret brustit i kontrollen, och stadsjurist Rolf Sjöström anser att Pettersson handlat i god tro och därför inte är återbetalningsskyldig.

– Det finns en allmän princip inom civilrätt som säger att en felaktig ersättning som mottagits i god tro och konsumerats inte behöver betalas tillbaka, säger Rolf Sjöström.

Rolf Sjöström hänvisar till Sture Petterssons samtal med administrativa chefen Ola Blomberg som ska ha gett Pettersson godkännande.

– Sociala frågor utreds av sociala experter, tekniska frågor av tekniska experter och vanligtvis utreds juridiska frågor av juridiska specialister. Men politiken har givetvis rätt att ta ställning samt ett ansvar för att allt ska landa rätt, säger Sjöström.

Svänger

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) och Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet på kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags.

– Det finns motsägande bevis för båda sidor, men någonstans har vi nått vägs ände. Vi har gjort så gott vi har kunnat, säger Kjellquist.

Socialdemokraternas linje i frågan kan tolkas som otydlig. Innebär det här att ni återigen svänger?

– Ja, vad ska jag svara på det. Nu har vi diskuterat det här och kommit fram till att det får vara ett slut någon gång, säger Marianne Kjellquist.

Condictio indebeti

Är en civilrättslig regel som innebär att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet återbetalt. Det finns dock undantag.

Framförallt gäller att den som tagit emot en betalning i god tro och inrättat sig efter detta brukar få behålla betalningen. Utbetalarens passivitet kan försätta mottagaren i god tro.

Huvudregeln är att betalningen ska gå åter.

Källa: