25 nov 2015 16:14

25 nov 2015 16:14

Stor olycksrisk för asylsökanden

MARIESTAD: Oro för asylsökandes säkerhet i badhuset

Språkliga missförstånd och bristande simkunnighet gör att olycksrisken i badhuset ökar för asylsökanden. Badföreståndare Lars Olsson har sökt hjälp hos asylboenden.

I Årjängs kommun beslutades i dagarna att asylsökande inte får besöka badhuset på grund av ett stort antal drunkningstillbud på senaste tiden.

Badhuset i Mariestad har haft tre incidenter på två månader där asylsökande hamnat under vattnet. Alla med god utgång. Men badföreståndare Lars Olsson är bekymrad för säkerheten och har därför kontaktat asylboenden i kommunen.

– Jag har önskat att de kan förklara våra regler med hjälp av tolk, så att inga missförstånd uppstår.

I badhuset finns alltid två anställda på plats. En av dem vistas i simhallen och ska vara behjälplig men har inte ansvar för badgästers säkerhet. I badhuset finns även skyltar med bilder som syftar till att motverka olyckor.

Ideella krafter

Bristande eller obefintlig simkunnighet är ett stort problem för asylsökande enligt Inger Dernroth som är utbildad simlärare och engagerad i Röda Korset Mariestad. Just nu håller hon i simskola för kvinnor varannan fredag i badhuset.

– Det är framför allt hos kvinnor och barn behovet finns, killar kan bättre, ser Inger Dernroth.

Behovet att hålla fler kurser finns, men det hänger på att utbildade simlärare kan ställa upp och hjälpa till.

Korpen i Mariestad ser också vikten av att nyanlända får lära sig att simma. Med regeringsbidrag öronmärkta för ensamkommande flyktingbarn har Åke Johansson tagit kontakt med kommunen och Migrationsverket för att starta en simskola på Johannebergsbadet. Han avvaktar nu svar om detta. För tillfället har kommunen för mycket att göra för att hinna med att organisera.

– Jag tycker man borde nyttja ideella organisationer bättre när det gäller att hjälpa asylsökande, säger Åke Johansson.

I Årjängs kommun beslutades i dagarna att asylsökande inte får besöka badhuset på grund av ett stort antal drunkningstillbud på senaste tiden.

Badhuset i Mariestad har haft tre incidenter på två månader där asylsökande hamnat under vattnet. Alla med god utgång. Men badföreståndare Lars Olsson är bekymrad för säkerheten och har därför kontaktat asylboenden i kommunen.

– Jag har önskat att de kan förklara våra regler med hjälp av tolk, så att inga missförstånd uppstår.

I badhuset finns alltid två anställda på plats. En av dem vistas i simhallen och ska vara behjälplig men har inte ansvar för badgästers säkerhet. I badhuset finns även skyltar med bilder som syftar till att motverka olyckor.

Ideella krafter

Bristande eller obefintlig simkunnighet är ett stort problem för asylsökande enligt Inger Dernroth som är utbildad simlärare och engagerad i Röda Korset Mariestad. Just nu håller hon i simskola för kvinnor varannan fredag i badhuset.

– Det är framför allt hos kvinnor och barn behovet finns, killar kan bättre, ser Inger Dernroth.

Behovet att hålla fler kurser finns, men det hänger på att utbildade simlärare kan ställa upp och hjälpa till.

Korpen i Mariestad ser också vikten av att nyanlända får lära sig att simma. Med regeringsbidrag öronmärkta för ensamkommande flyktingbarn har Åke Johansson tagit kontakt med kommunen och Migrationsverket för att starta en simskola på Johannebergsbadet. Han avvaktar nu svar om detta. För tillfället har kommunen för mycket att göra för att hinna med att organisera.

– Jag tycker man borde nyttja ideella organisationer bättre när det gäller att hjälpa asylsökande, säger Åke Johansson.

  • Tove Gontran