25 nov 2015 06:00

25 nov 2015 06:00

Kronoparksskolan brister i brandskydd

MARIESTAD: Rös fann fyra punkter vid kontroll

Vid en stickprovstillsyn fann Räddningstjänsten några brister i brandskyddet på Kronoparksskolan. Dessa ska vara åtgärdade senast 18 februari, annars kan vitesbelopp komma att dömas ut.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (Rös) identifierade fyra olika brister vid sin tillsyn på skolan för ett tag sedan.

Tillsynen syftar till att kontrollerna efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.

Nu har ansvarig rektor, Stina Wallqvist, och kommunens fastighetsavdelning fram till den 18 februari på sig att åtgärda bristerna.

Om så inte görs väntar ett så kallat föreläggande, som vid behov kan kopplas till ett vitesbelopp för kommunen.

Det som Rös slagit ned på är:

• Självstängande dörrar i brandcellsgränserna har vid provlarm inte stängts som de ska.

• Dörr till utrymningsväg från förskolan var låsbar med löstagbar nyckel. Vid en utrymning kan det leda till att vägen är låst.

• Enligt uppgift från personalen kan det vid arrangemanget ”Hela skolan sjunger” vara cirka 220 personer samtidigt i skolans gymnastiksal. Men där får maximalt vara 150 personer, men tanke på utrymningsvägar och larm.

• Gångavståndet från en bilbana i källaren till utrymningsväg är väldigt lång. Om verksamhet ska fortgå krävs seriekopplade brandvarnare och en handbrandsläckare i närhet till bilbanan. (Detta ska åtgärdas snarast skriver Rös, alltså tidigare än den 18 februari).

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (Rös) identifierade fyra olika brister vid sin tillsyn på skolan för ett tag sedan.

Tillsynen syftar till att kontrollerna efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.

Nu har ansvarig rektor, Stina Wallqvist, och kommunens fastighetsavdelning fram till den 18 februari på sig att åtgärda bristerna.

Om så inte görs väntar ett så kallat föreläggande, som vid behov kan kopplas till ett vitesbelopp för kommunen.

Det som Rös slagit ned på är:

• Självstängande dörrar i brandcellsgränserna har vid provlarm inte stängts som de ska.

• Dörr till utrymningsväg från förskolan var låsbar med löstagbar nyckel. Vid en utrymning kan det leda till att vägen är låst.

• Enligt uppgift från personalen kan det vid arrangemanget ”Hela skolan sjunger” vara cirka 220 personer samtidigt i skolans gymnastiksal. Men där får maximalt vara 150 personer, men tanke på utrymningsvägar och larm.

• Gångavståndet från en bilbana i källaren till utrymningsväg är väldigt lång. Om verksamhet ska fortgå krävs seriekopplade brandvarnare och en handbrandsläckare i närhet till bilbanan. (Detta ska åtgärdas snarast skriver Rös, alltså tidigare än den 18 februari).