24 nov 2015 15:17

24 nov 2015 15:17

Västra Götaland toppar lista bland vindkraftverk

560 vindkraftverk vilket betyder en sammanlagd effekt på 798 megawatt placerar Västra Götaland på första plats på vindkraftslistan, en lista där Svensk Vindenergi har rankat Sveriges 21 län.

Under första halvåret ökade antalet vindkraftverk i länet med 14 verk. Under 2014 producerade vindkraften i länet 1 719 gigawattimmar el. Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länet vid halvårsskiftet. Om vindkraften i Västra Götaland län ställs i relation till länets totalyta inklusive sjö och hav 34 335 km2 skulle länet hamna på tredje plats.

Under första halvåret ökade antalet vindkraftverk i länet med 14 verk. Under 2014 producerade vindkraften i länet 1 719 gigawattimmar el. Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i länet vid halvårsskiftet. Om vindkraften i Västra Götaland län ställs i relation till länets totalyta inklusive sjö och hav 34 335 km2 skulle länet hamna på tredje plats.