23 nov 2015 17:07

23 nov 2015 17:29

Så svarar politikerna på Migrationsverkets önskelista

MARIESTAD: Bergheden (M) och Widegren (M) tycker att Säpo agerade korrekt

På två månader har 6 000 asylsökande skrivits in på Migrationsverkets kontor i Mariestad. Myndigheten konstaterar att boende och arbete är de brännande frågorna.
– Det är viktigt att de asylsökande får känna att de bidrar med något, säger riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M).

På måndagen besökte rikdagsledamöterna Sten Bergheden (M), Annica Eclund (KD) och Cecilia Widegren (M) samt kommunpolitikerna Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Jan Hallström (Liberalerna), Margareta Alexandersson (KD) och Kent Folkesson (C) Migrationsverket i Mariestad.

Unik situation

Innan politiker svarade på medias frågor talade Migrationsverkets enhetschef Margareta Johnson om en extrem situation.

– I mitt uppdrag har jag haft mycket kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna. Vi har aldrig någonsin gått igenom det som händer nu. Våra medarbetare sliter dag och natt och en del gråter när vi till slut måste tvinga dem att gå hem.

– Med det sagt har vi 14 000 personer med uppehållstillstånd i vårt system, det är oerhört viktigt att de inte bara blir sittande på boendena utan kommer ut i samhället, säger Johnson.

Såväl Migrationsverkets tjänstemän som politiker är rörande överens om att bostadsbyggandet måste ta fart på allvar. Fler kommuner, särskilt tillväxtkommuner, måste ta ett större ansvar.

– Med hjälp av modulbyggen för ett flexibelt system kan vi klara den akuta puckeln innan vi får till en stabilisering om kanske mellan två och tre år, säger Sten Bergheden från Mariestad.

Bostadsbristen är ingen ny fråga, varför händer så lite?

– Ingen tjänar på nya bostäder på fel ställe. Sedan belyser den här akuta krisen att mycket av den byråkrati vi byggt upp är rätt seg, säger Bergheden.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) inflikar att det är svårt för en mindre kommun att bygga mer eftersom bankerna är motvilliga att låna ut pengar om inte relativt högt ställda avkastningskrav uppfylls.

Cecilia Widegren instämmer inte i statsminister Stefan Löfvens (S) uttalande om att Sverige har varit naivt.

– Ingen kunde förutspå de enorma folkvandringar som nu sker. Det här är ett ansvar som vi alla måste hjälpas åt att ta.

Med tanke på den felaktigt misstänkte terroristen i Boliden, hur ser ditt förtroende för vår säkerhets- och underrättelsetjänst ut i dag?

– Jag tror absolut att Säpo gjorde rätt bedömning utifrån den information de hade och att det fanns fog för ingripandet, säger Widegren.

Sten Bergheden tillägger att media bidrog till masshysterin genom att publicera namn och en läckt bild.

Migrationsverkets Anders Ekström berättar att den största gruppen som kommer till Sverige just nu är afghaner och att de inte alltid har lika starka asylskäl som andra grupper. På två månader har 80 000 människor kommit till Sverige.

– Snabbare validering av betyg och kunskap är ett förbättringsområde. I dag finns en jättefrustration över att det ska ta ett år att validera ett betyg. Vi måste också jobba för att få ut fler människor på praktikplatser, säger Ekström.

Saker som helgundervisning och avsteg från lärarlegitimationen var föremål för diskussion, samt problemet med att få tag i utbildad personal.

Kent Folkesson, distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg, anser att det är hög tid att börja se flyktingarna som en resurs.

– Många kommuner har gått kräftgång under en längre tid. Nu har vi fått inflyttning och i stället för att bara problematisera borde vi se flyktingarna som en potentiell resurs. De har tagit sig hit med ett oerhört driv och stora kunskaper, säger Folkesson.

Ansvaret

Samtliga trycker på att EU:s medlemsländer måste börja ta ett större gemensamt ansvar.

– Våra regeringsföreträdare borde inte hela tiden behöva slåss om ansvarsfördelningen i flyktingkrisen. EU är till för de stora frågorna, inte för att räta ut böjda gurkor, säger Sten Bergheden.

På måndagen besökte rikdagsledamöterna Sten Bergheden (M), Annica Eclund (KD) och Cecilia Widegren (M) samt kommunpolitikerna Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Jan Hallström (Liberalerna), Margareta Alexandersson (KD) och Kent Folkesson (C) Migrationsverket i Mariestad.

Unik situation

Innan politiker svarade på medias frågor talade Migrationsverkets enhetschef Margareta Johnson om en extrem situation.

– I mitt uppdrag har jag haft mycket kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna. Vi har aldrig någonsin gått igenom det som händer nu. Våra medarbetare sliter dag och natt och en del gråter när vi till slut måste tvinga dem att gå hem.

– Med det sagt har vi 14 000 personer med uppehållstillstånd i vårt system, det är oerhört viktigt att de inte bara blir sittande på boendena utan kommer ut i samhället, säger Johnson.

Såväl Migrationsverkets tjänstemän som politiker är rörande överens om att bostadsbyggandet måste ta fart på allvar. Fler kommuner, särskilt tillväxtkommuner, måste ta ett större ansvar.

– Med hjälp av modulbyggen för ett flexibelt system kan vi klara den akuta puckeln innan vi får till en stabilisering om kanske mellan två och tre år, säger Sten Bergheden från Mariestad.

Bostadsbristen är ingen ny fråga, varför händer så lite?

– Ingen tjänar på nya bostäder på fel ställe. Sedan belyser den här akuta krisen att mycket av den byråkrati vi byggt upp är rätt seg, säger Bergheden.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) inflikar att det är svårt för en mindre kommun att bygga mer eftersom bankerna är motvilliga att låna ut pengar om inte relativt högt ställda avkastningskrav uppfylls.

Cecilia Widegren instämmer inte i statsminister Stefan Löfvens (S) uttalande om att Sverige har varit naivt.

– Ingen kunde förutspå de enorma folkvandringar som nu sker. Det här är ett ansvar som vi alla måste hjälpas åt att ta.

Med tanke på den felaktigt misstänkte terroristen i Boliden, hur ser ditt förtroende för vår säkerhets- och underrättelsetjänst ut i dag?

– Jag tror absolut att Säpo gjorde rätt bedömning utifrån den information de hade och att det fanns fog för ingripandet, säger Widegren.

Sten Bergheden tillägger att media bidrog till masshysterin genom att publicera namn och en läckt bild.

Migrationsverkets Anders Ekström berättar att den största gruppen som kommer till Sverige just nu är afghaner och att de inte alltid har lika starka asylskäl som andra grupper. På två månader har 80 000 människor kommit till Sverige.

– Snabbare validering av betyg och kunskap är ett förbättringsområde. I dag finns en jättefrustration över att det ska ta ett år att validera ett betyg. Vi måste också jobba för att få ut fler människor på praktikplatser, säger Ekström.

Saker som helgundervisning och avsteg från lärarlegitimationen var föremål för diskussion, samt problemet med att få tag i utbildad personal.

Kent Folkesson, distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg, anser att det är hög tid att börja se flyktingarna som en resurs.

– Många kommuner har gått kräftgång under en längre tid. Nu har vi fått inflyttning och i stället för att bara problematisera borde vi se flyktingarna som en potentiell resurs. De har tagit sig hit med ett oerhört driv och stora kunskaper, säger Folkesson.

Ansvaret

Samtliga trycker på att EU:s medlemsländer måste börja ta ett större gemensamt ansvar.

– Våra regeringsföreträdare borde inte hela tiden behöva slåss om ansvarsfördelningen i flyktingkrisen. EU är till för de stora frågorna, inte för att räta ut böjda gurkor, säger Sten Bergheden.