23 nov 2015 06:00

23 nov 2015 11:32

Försämringar kring sjuklön väcker ilska

MARIESTAD

Sjuktalen fortsätter att öka i Mariestads kommun.
Ändå väljer socialnämnden att minska budgeten för sjuklönekostnaderna inför 2016.
Beslutet får fackförbunden Kommunal och Vision att se rött.

Både Kommunal och Vision höjde på ögonbrynen när socialnämnden presenterade sitt budgetförslag för 2016. Fackförbunden noterade att kommunen ville sänka kostnaderna för sjuklön med drygt 1,7 miljoner kronor.

Såväl Kommunal som Vision skrev ett yttrande till socialnämnden – som dock ignorerades eftersom den ursprungliga budgeten nyligen spikat. Därmed finns endast 3,5 miljoner kronor avsatta för sjuklönekostnader, jämfört med fjolårets 5,2 miljoner kronor.

– Vi kände oss tvungna att reagera eftersom det verkar orimligt att sänka kostnaderna så kraftigt. Kommunen har budgeterat att 1,1 procent av personalen ska ta del av sjuklön nästa år. I september var sjukfrånvaron högre än tidigare månader och visade 7,6 procent, säger Liselotte Max, huvudskyddsombud inom stöd- och omsorgsförvaltningen på Kommunal.

”Inte rimligt”

Även Susanne Birgersson, Visions enhetschef för vård och omsorg, tycker att kommunen är alldeles för optimistisk.

– Jag är medveten om att det finns hårda besparingskrav. Som chef vet jag också hur tufft det är att jobba med förutsättningar som inte är rimliga. Det är fullt realistiskt att få ner sjuklönekostnaderna, men inte till 1,1 procent, säger hon och fortsätter:

– Det finns ingen trolleristav i världen som gör personalen friskare. Bland våra medlemmar finns många kvinnor födda på 1940-talet. Det är slitna människor som vid sidan om jobbet även tar hand om hemmet och barnbarnen. De blir sjuka betydligt oftare.

Tre hälsoprojekt

Kommunens sparbeting på 1,7 miljoner kronor är ett led i arbetet för att få ner sjuktalen. I fjol lanserades åtgärdspaket 2.0, eller den så kallade resursbudgetmodellen. Det har satsats på olika delar av hälsoprojekt i hopp om en friskare personal.

Bland annat får varje individ, med hjälp av företagshälsovården, göra hälsokontroller där mat, sömn, motion och vikt synas. Även andra metoder genomförs för att motverka sjukskrivningar.

”Växande problem”

Sektorchef för vård och omsorg, Lotta Hjoberg, förstår fackförbundens oro. Hon är dock övertygad om att de pågående friskvårdsprojekten ger resultat inom en snar framtid.

– Det är Kommunals och Visions uppgift att reagera. Men vi måste ändå tro på att satsningarna ska ge resultat och någon form av betalning. Det kommer att krävas ett stort jobb för att lyckas, men jag är säker på att det är möjligt, säger Hjoberg.

Liselotte Max och Susanne Birgersson välkomnar den senaste tidens satsningar, men delar inte uppfattningen att sjuklönekostnaderna lär minska inom kort.

– Några dramatiska förändringar kommer inte att ske. Det är jättebra att det satsas, men ohälsa är ett växande problem även i Mariestad, säger Max.

– I bästa fall sjunker sjukfrånvaron under nästa år, men troligtvis inte före 2017. Effekten lär dröja, säger Birgersson.

Både Kommunal och Vision höjde på ögonbrynen när socialnämnden presenterade sitt budgetförslag för 2016. Fackförbunden noterade att kommunen ville sänka kostnaderna för sjuklön med drygt 1,7 miljoner kronor.

Såväl Kommunal som Vision skrev ett yttrande till socialnämnden – som dock ignorerades eftersom den ursprungliga budgeten nyligen spikat. Därmed finns endast 3,5 miljoner kronor avsatta för sjuklönekostnader, jämfört med fjolårets 5,2 miljoner kronor.

– Vi kände oss tvungna att reagera eftersom det verkar orimligt att sänka kostnaderna så kraftigt. Kommunen har budgeterat att 1,1 procent av personalen ska ta del av sjuklön nästa år. I september var sjukfrånvaron högre än tidigare månader och visade 7,6 procent, säger Liselotte Max, huvudskyddsombud inom stöd- och omsorgsförvaltningen på Kommunal.

”Inte rimligt”

Även Susanne Birgersson, Visions enhetschef för vård och omsorg, tycker att kommunen är alldeles för optimistisk.

– Jag är medveten om att det finns hårda besparingskrav. Som chef vet jag också hur tufft det är att jobba med förutsättningar som inte är rimliga. Det är fullt realistiskt att få ner sjuklönekostnaderna, men inte till 1,1 procent, säger hon och fortsätter:

– Det finns ingen trolleristav i världen som gör personalen friskare. Bland våra medlemmar finns många kvinnor födda på 1940-talet. Det är slitna människor som vid sidan om jobbet även tar hand om hemmet och barnbarnen. De blir sjuka betydligt oftare.

Tre hälsoprojekt

Kommunens sparbeting på 1,7 miljoner kronor är ett led i arbetet för att få ner sjuktalen. I fjol lanserades åtgärdspaket 2.0, eller den så kallade resursbudgetmodellen. Det har satsats på olika delar av hälsoprojekt i hopp om en friskare personal.

Bland annat får varje individ, med hjälp av företagshälsovården, göra hälsokontroller där mat, sömn, motion och vikt synas. Även andra metoder genomförs för att motverka sjukskrivningar.

”Växande problem”

Sektorchef för vård och omsorg, Lotta Hjoberg, förstår fackförbundens oro. Hon är dock övertygad om att de pågående friskvårdsprojekten ger resultat inom en snar framtid.

– Det är Kommunals och Visions uppgift att reagera. Men vi måste ändå tro på att satsningarna ska ge resultat och någon form av betalning. Det kommer att krävas ett stort jobb för att lyckas, men jag är säker på att det är möjligt, säger Hjoberg.

Liselotte Max och Susanne Birgersson välkomnar den senaste tidens satsningar, men delar inte uppfattningen att sjuklönekostnaderna lär minska inom kort.

– Några dramatiska förändringar kommer inte att ske. Det är jättebra att det satsas, men ohälsa är ett växande problem även i Mariestad, säger Max.

– I bästa fall sjunker sjukfrånvaron under nästa år, men troligtvis inte före 2017. Effekten lär dröja, säger Birgersson.

Sjuklön – så funkar det

Arbetsgivare har skyldighet att betala sjuklön till anställda som inte kan jobba på grund av sjukdom. Den anställdas rätt till sjuklön gäller från och med första anställningsdagen.

Den anställda har enligt sjuklönelagen en karensdag. Det innebär att ingen sjuklön betalas ut för den första sjukdagen. För dag 2–14 i sjukperioden är ersättningen 80 procent av lön och andra anställningsförmåner som den anställda gått miste om på grund av sjukdomen. Med kollektivavtal kan sjuklönen vara högre.

Källa: Försäkringskassan