20 nov 2015 11:30

20 nov 2015 11:30

Kjellquist om tillgänglighet

MARIESTAD

Västra Götalandsregionen jobbar allt tätare med kommunerna för att göra miljöer tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

Kommunstyrelsen i Mariestad har nu antagit nya riktlinjer som innefattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid:

• Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

• Nyförhyrning.

• Tomter som tas i anspråk för bebyggelse.

• Nyanläggning på allmänna platser.

• Ny- och tillbyggnation av lokaler dit allmänheten har tillträde.

Kommunstyrelsens vice ordförande Marianne Kjellquist (S) blev imponerad under sitt studiebesök i Borås, en stad som ses som ett gott exempel på arbetetet med tillgänglighet.

– Ifall tillgänglighetstänket finns med från början behövs det många gånger inte så stora insatser. I efterhand däremot blir det dyrt, säger Marianne Kjellquist.

 

Kommunstyrelsen i Mariestad har nu antagit nya riktlinjer som innefattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid:

• Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

• Nyförhyrning.

• Tomter som tas i anspråk för bebyggelse.

• Nyanläggning på allmänna platser.

• Ny- och tillbyggnation av lokaler dit allmänheten har tillträde.

Kommunstyrelsens vice ordförande Marianne Kjellquist (S) blev imponerad under sitt studiebesök i Borås, en stad som ses som ett gott exempel på arbetetet med tillgänglighet.

– Ifall tillgänglighetstänket finns med från början behövs det många gånger inte så stora insatser. I efterhand däremot blir det dyrt, säger Marianne Kjellquist.