20 nov 2015 16:15

20 nov 2015 16:15

Hysch-hysch kring Electrolux flytt

MARIESTAD: Facklig kritik mot ledningen efter fortsatt tystnad

250 anställda på Electrolux väntar på besked om framtiden. Några utvalda ska ha erbjudits bonusar för att stanna, annars är det fortsatt tyst.
– Vi får inte veta något alls, säger IF Metalls Monica Annala.

Efter beskedet i somras om att produktionen vid Electrolux fabrik i Mariestad ska flyttas till Ungern har det varit knäpptyst från ledningens sida. Fortfarande gäller direktiven om att flytten ska påbörjas under hösten 2016 och avslutas under våren 2017.

När MT försöker att få en intervju med den som ytterst är ansvarig för avvecklingen av Mariestadsfabriken, Sverigechefen Ola Billing, hänvisar han till tidsbrist. I stället svarar platschef Magnus Karlsson på vilket ansvar Electrolux har när 250 personer riskerar att bli arbetslösa.

– Rent historiskt har Electrolux ett gott renommé för att ta hand om sina anställda och att jobba för en hållbar framtid, säger Magnus Karlsson.

De blir kvar

I slutet av augusti berättade Magnus Karlsson att man inlett samtal med interna och externa intressenter för att överta hela eller delar av verksamheten.

– Målsättningen är att bibehålla så många arbetstillfällen som möjligt. Därför jobbar vi hårt för att hitta en långsiktig och hållbar lösning.

Tar ni med inventarierna i flytten till Ungern?

– Nej, de produkterna som ska produceras i Ungern är lite unika så den gamla utrustningen kommer inte att vara intressant.

MT erfar att allt från lokala företagare till riskkapitalister besökt Mariestadsfabriken det senaste halvåret. Listan på potentiella köpare har bantats med tiden.

– Av respekt för både anställda och intressenter kan jag inte säga något mer om förhandlingsläget. Den informationen är konfidentiell tills det att vi hittar en lösning, säger Magnus Karlsson.

Tidigare i år registrerade tre höga tjänstemän på Electrolux ett nytt bolag med avsikt att syssla med ”industriell tillverkning av elektriska maskiner och apparater för värme, kyla och ventilation för professionell och hushållsanvändning. Oavsett vem eller vilka som kan tänkas ta över verksamheten är tillräckliga ekonomiska muskler en förutsättning.

Enligt uppgifter till MT har ett antal medarbetare blivit erbjudna särskilda pengabonusar mot skriftliga löften om att stanna kvar på fabriken under uppsägningstiden.

– Det är inget jag kommenterar, säger Magnus Karlsson.

De flesta som är kvar har varit lojala mot Electrolux i över 25 år, men alla är inte lika värdefulla?

– Jo, alla är värdefulla. Nu ska vi fortsätta att producera i ett och ett halvt år till och utan att säga att någon fått erbjudande om bonus, så vore det i så fall inget ovanligt i samband med en avveckling.

Dålig information

IF Metalls lokala ordförande Monica Annala säger att fackklubben flera gånger påpekat att informationen varit bristfällig.

– Varje gång vi har velat diskutera så är det locket på, säger Annala.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) anser att det är hög tid för Electrolux att ta ansvar, inte bara för de 250 som jobbar kvar, utan också för den successiva minskningen från totalt 1 500 arbetstillfällen.

– Electrolux styrelse måste vara beredda att lägga stora pengar på den omställning som ska göras. Framförallt för sina anställda som varje dag har gått till jobbet och varit extremt lojala mot företaget, samt för att skapa en stabil grund för de etableringar som kommer när Electrolux lämnat Mariestad, säger Abrahamsson.

Efter beskedet i somras om att produktionen vid Electrolux fabrik i Mariestad ska flyttas till Ungern har det varit knäpptyst från ledningens sida. Fortfarande gäller direktiven om att flytten ska påbörjas under hösten 2016 och avslutas under våren 2017.

När MT försöker att få en intervju med den som ytterst är ansvarig för avvecklingen av Mariestadsfabriken, Sverigechefen Ola Billing, hänvisar han till tidsbrist. I stället svarar platschef Magnus Karlsson på vilket ansvar Electrolux har när 250 personer riskerar att bli arbetslösa.

– Rent historiskt har Electrolux ett gott renommé för att ta hand om sina anställda och att jobba för en hållbar framtid, säger Magnus Karlsson.

De blir kvar

I slutet av augusti berättade Magnus Karlsson att man inlett samtal med interna och externa intressenter för att överta hela eller delar av verksamheten.

– Målsättningen är att bibehålla så många arbetstillfällen som möjligt. Därför jobbar vi hårt för att hitta en långsiktig och hållbar lösning.

Tar ni med inventarierna i flytten till Ungern?

– Nej, de produkterna som ska produceras i Ungern är lite unika så den gamla utrustningen kommer inte att vara intressant.

MT erfar att allt från lokala företagare till riskkapitalister besökt Mariestadsfabriken det senaste halvåret. Listan på potentiella köpare har bantats med tiden.

– Av respekt för både anställda och intressenter kan jag inte säga något mer om förhandlingsläget. Den informationen är konfidentiell tills det att vi hittar en lösning, säger Magnus Karlsson.

Tidigare i år registrerade tre höga tjänstemän på Electrolux ett nytt bolag med avsikt att syssla med ”industriell tillverkning av elektriska maskiner och apparater för värme, kyla och ventilation för professionell och hushållsanvändning. Oavsett vem eller vilka som kan tänkas ta över verksamheten är tillräckliga ekonomiska muskler en förutsättning.

Enligt uppgifter till MT har ett antal medarbetare blivit erbjudna särskilda pengabonusar mot skriftliga löften om att stanna kvar på fabriken under uppsägningstiden.

– Det är inget jag kommenterar, säger Magnus Karlsson.

De flesta som är kvar har varit lojala mot Electrolux i över 25 år, men alla är inte lika värdefulla?

– Jo, alla är värdefulla. Nu ska vi fortsätta att producera i ett och ett halvt år till och utan att säga att någon fått erbjudande om bonus, så vore det i så fall inget ovanligt i samband med en avveckling.

Dålig information

IF Metalls lokala ordförande Monica Annala säger att fackklubben flera gånger påpekat att informationen varit bristfällig.

– Varje gång vi har velat diskutera så är det locket på, säger Annala.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) anser att det är hög tid för Electrolux att ta ansvar, inte bara för de 250 som jobbar kvar, utan också för den successiva minskningen från totalt 1 500 arbetstillfällen.

– Electrolux styrelse måste vara beredda att lägga stora pengar på den omställning som ska göras. Framförallt för sina anställda som varje dag har gått till jobbet och varit extremt lojala mot företaget, samt för att skapa en stabil grund för de etableringar som kommer när Electrolux lämnat Mariestad, säger Abrahamsson.