18 nov 2015 15:00

18 nov 2015 15:00

Vänsterpartist blev nedröstad

MARIESTAD: Oppositionen efterlyser kontroll

Överskottsmålet på en procent kommer inte att uppnås i år och det ser inte direkt ljusare ut framöver.
Oppositionspartierna vill därför att budgeten inför 2016 revideras för att inte riskera stora underskott i verksamheterna.

Mariestads kommun går mot ett nollresultat för verksamhetsåret, vilket är cirka tio miljoner kronor sämre än budgeterat. På kommunstyrelsens senaste möte blandade ekonomienhetens chef Jonas Eriksson kallduschar med en del mer positiva vibbar.

– Årets sista prognos pekar mot ett plus på 500 000 kronor. I förhållande till en budget på 1,7 miljarder kronor är det som ni förstår ganska bräckliga pengar, konstaterar ekonomichefen.

De två stora nämnderna, skola och socialtjänst, har i vanlig ordning kämpat hårt för att klara en budget i balans. Utbildningsnämnden ser ut att lyckas med detta då prognos fyra visar plus/minus noll. För socialnämnden ser det desto sämre ut med ett underskott på strax över tio miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för placeringar inom barn och ungdom som har dragit i väg åt fel håll.

– Vi har fått höra att tre placeringar kostat oss närmare elva miljoner kronor i år. Det hade vi ingen aning om, säger ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M).

Marie Engström Rosengren (V) tyckte det var synd att majoriteten inte lyfte upp kommunchef Lars Arvidsson långsiktiga analys av det ekonomiska läget för debatt på kommunstyrelsen. Skenande kostnader för pensionsavsättningar är en av flera stora utmaningar att tackla.

– Det finns strukturella problem och om vi inte tar tag i det här nu anser jag att vi inte agerar i enlighet med god ekonomisk hushållning. Jag yrkar därför på en revidering av budgeten inför 2016 på nästa fullmäktige, säger Engström Rosengren.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) fyllde i:

– Det är extraordinära kostnader och vi har ett svagt läge inför 2016. Därför instämmer vi självklart i Maries yrkande.

Majoriteten röstade ner Engström Rosengrens förslag efter att Johan Abrahamsson bland annat påmint om det statliga tillskottet på 21,8 miljoner kronor för flyktingmottagandet.

– Först måste vi diskutera hur vi ska hantera de pengarna, låt oss sedan återkomma, säger kommunalrådet.

Mariestads kommun går mot ett nollresultat för verksamhetsåret, vilket är cirka tio miljoner kronor sämre än budgeterat. På kommunstyrelsens senaste möte blandade ekonomienhetens chef Jonas Eriksson kallduschar med en del mer positiva vibbar.

– Årets sista prognos pekar mot ett plus på 500 000 kronor. I förhållande till en budget på 1,7 miljarder kronor är det som ni förstår ganska bräckliga pengar, konstaterar ekonomichefen.

De två stora nämnderna, skola och socialtjänst, har i vanlig ordning kämpat hårt för att klara en budget i balans. Utbildningsnämnden ser ut att lyckas med detta då prognos fyra visar plus/minus noll. För socialnämnden ser det desto sämre ut med ett underskott på strax över tio miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för placeringar inom barn och ungdom som har dragit i väg åt fel håll.

– Vi har fått höra att tre placeringar kostat oss närmare elva miljoner kronor i år. Det hade vi ingen aning om, säger ks-ordföranden Johan Abrahamsson (M).

Marie Engström Rosengren (V) tyckte det var synd att majoriteten inte lyfte upp kommunchef Lars Arvidsson långsiktiga analys av det ekonomiska läget för debatt på kommunstyrelsen. Skenande kostnader för pensionsavsättningar är en av flera stora utmaningar att tackla.

– Det finns strukturella problem och om vi inte tar tag i det här nu anser jag att vi inte agerar i enlighet med god ekonomisk hushållning. Jag yrkar därför på en revidering av budgeten inför 2016 på nästa fullmäktige, säger Engström Rosengren.

Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) fyllde i:

– Det är extraordinära kostnader och vi har ett svagt läge inför 2016. Därför instämmer vi självklart i Maries yrkande.

Majoriteten röstade ner Engström Rosengrens förslag efter att Johan Abrahamsson bland annat påmint om det statliga tillskottet på 21,8 miljoner kronor för flyktingmottagandet.

– Först måste vi diskutera hur vi ska hantera de pengarna, låt oss sedan återkomma, säger kommunalrådet.