18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

Personalens nödrop på Migrationsverket

MARIESTAD: Väktare och tält när flyktingkrisen eskalerar

Anställda går på knäna. Securitasvakter har hyrts in. Det finns planer på ett stort tält utanför Migrationsverkets entré i Mariestad.
– Jag är orolig för hur arbetsbelastningen påverkar personalen, säger enhetschef Anders Ekström.

Regeringens åtgärder för att bromsa flyktingströmmen till Sverige har än så länge inte gett någon effekt. Drygt 10 300 asylsökande kom till Sverige den senaste veckan. Migrationsverket har nu larmat om att det är osäkert ifall man klarar att ge alla flyktingar tak över huvudet.

Väktare

För 60-talet anställda på Migrationsverket i Mariestad har situationen gått från ansträngd till kaotisk. Enligt säkerhets- och brandföreskrifterna får inte fler än 30 personer vistas samtidigt i receptionen. Efter dagar med 80 besökare där tvingades Anders Ekström ta beslut om att hyra in väktare för att få ordning på situationen.

– Det handlar också om arbetsmiljön för vår personal. Det har varit stökigt och så är det barn mitt upp i allting, säger Anders Ekström.

Överväger tält

På grund av det ansträngda läget har Migrationsverket hört av sig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en ansökan om att få sätta upp ett större tält i närheten av lokalerna. Något bygglov behövs inte eftersom det handlar om en tillfällig lösning och inget övernattningstält.

– Vi jobbar på flera plan för att hitta lösningar så att folk ska slippa stå ute och vänta i regn och rusk, säger Anders Ekström.

Än så länge har Migrationsverket inte behövt använda mottagningskontoret på nätterna.

– Men det blir svårare och svårare för varje dag, så det är möjligt att vi måste använda lokalerna för övernattning som en yttersta nödlösning, säger Ekström.

Förhandlar

Migrationsverket för diskussioner med fastighetsägaren Hemsö om att få nyttja även bottenvåningen, det som en gång var vuxenpsyk i Regionens hus.

Affärsutvecklingschef Jonny Göthberg på Hemsö säger att man jobbar för en snabb lösning.

– Akuta åtgärder som väntrum löser vi. Det är mycket bättre än ett tält på parkeringen.

Enligt uppgift till MT förhandlar Mariestads kommun med Hemsö om att teckna avtal för ett par närliggande bostäder som ska användas som hem för ensamkommande flyktingbarn.

– Det är ingenting jag kan kommentera i dagsläget, säger Jonny Göthberg.

Mariestads kommun följer sedan tidigare Migrationsverkets rekommendation om att hemlighålla planerade asylboenden.

Anders Ekström förtydligar att Migrationsverket inte styr över de evakueringsboenden som tas fram av länsstyrelserna och kommunerna.

På gränsen

Lokalt får Migrationsverket hela tiden centrala uppdrag om att förtäta de asylboenden som finns.

– Det är en oerhört tuff situation på kontoret och ute på boendena. Att förklara för någon att nu ska en till person flytta in i rummet skapar oro.

Anders Ekström beskriver arbetsbelastningen för de anställda på gränsen till vad man klarar av. Samtidigt måste Mariestadskontoret låna ut personal till Göteborg eftersom att behovet där är ännu större.

– Man kan nog säga att det är en maxbelastning, särskilt sett över tid. Vi har en väldigt duktig, kompetent och erfaren personal som verkligen gör allt i sin makt för att få det att fungera, säger Anders Ekström.

Regeringens åtgärder för att bromsa flyktingströmmen till Sverige har än så länge inte gett någon effekt. Drygt 10 300 asylsökande kom till Sverige den senaste veckan. Migrationsverket har nu larmat om att det är osäkert ifall man klarar att ge alla flyktingar tak över huvudet.

Väktare

För 60-talet anställda på Migrationsverket i Mariestad har situationen gått från ansträngd till kaotisk. Enligt säkerhets- och brandföreskrifterna får inte fler än 30 personer vistas samtidigt i receptionen. Efter dagar med 80 besökare där tvingades Anders Ekström ta beslut om att hyra in väktare för att få ordning på situationen.

– Det handlar också om arbetsmiljön för vår personal. Det har varit stökigt och så är det barn mitt upp i allting, säger Anders Ekström.

Överväger tält

På grund av det ansträngda läget har Migrationsverket hört av sig till miljö- och byggnadsförvaltningen med en ansökan om att få sätta upp ett större tält i närheten av lokalerna. Något bygglov behövs inte eftersom det handlar om en tillfällig lösning och inget övernattningstält.

– Vi jobbar på flera plan för att hitta lösningar så att folk ska slippa stå ute och vänta i regn och rusk, säger Anders Ekström.

Än så länge har Migrationsverket inte behövt använda mottagningskontoret på nätterna.

– Men det blir svårare och svårare för varje dag, så det är möjligt att vi måste använda lokalerna för övernattning som en yttersta nödlösning, säger Ekström.

Förhandlar

Migrationsverket för diskussioner med fastighetsägaren Hemsö om att få nyttja även bottenvåningen, det som en gång var vuxenpsyk i Regionens hus.

Affärsutvecklingschef Jonny Göthberg på Hemsö säger att man jobbar för en snabb lösning.

– Akuta åtgärder som väntrum löser vi. Det är mycket bättre än ett tält på parkeringen.

Enligt uppgift till MT förhandlar Mariestads kommun med Hemsö om att teckna avtal för ett par närliggande bostäder som ska användas som hem för ensamkommande flyktingbarn.

– Det är ingenting jag kan kommentera i dagsläget, säger Jonny Göthberg.

Mariestads kommun följer sedan tidigare Migrationsverkets rekommendation om att hemlighålla planerade asylboenden.

Anders Ekström förtydligar att Migrationsverket inte styr över de evakueringsboenden som tas fram av länsstyrelserna och kommunerna.

På gränsen

Lokalt får Migrationsverket hela tiden centrala uppdrag om att förtäta de asylboenden som finns.

– Det är en oerhört tuff situation på kontoret och ute på boendena. Att förklara för någon att nu ska en till person flytta in i rummet skapar oro.

Anders Ekström beskriver arbetsbelastningen för de anställda på gränsen till vad man klarar av. Samtidigt måste Mariestadskontoret låna ut personal till Göteborg eftersom att behovet där är ännu större.

– Man kan nog säga att det är en maxbelastning, särskilt sett över tid. Vi har en väldigt duktig, kompetent och erfaren personal som verkligen gör allt i sin makt för att få det att fungera, säger Anders Ekström.