17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

Chefsjurist om starka rättigheter

Det går inte att säga upp hyreskontrakt utan starka skäl. Det går heller inte att göra stora ingrepp i en fastighet utan hyresgästernas tillstånd.
– Oavsett ägare följer alla rättigheter och skyldigheter med i köpet, säger chefsjurist Lennart Björkman på Hyresgästföreningen.

Lennart Björkman är chef på Hyresgästföreningen region Bohus/Älvsborg-Skaraborgs juridiska enhet. När han får höra om buden kring fastigheten Hjorten 4 i Mariestad reagerar han på flera saker.

– Om det skulle vara så att lägenheterna blir obeboeliga under en tid har hyresgästerna rätt till 100-procentig kompensation, säger Lennart Björkman.

Om inte hyresgästerna frivilligt går med på större ingrepp i fastigheten avgörs ärendet av Hyresnämnden i Jönköping. Ett sånt beslut kan i sin tur överklagas. Att höja hyrorna kraftigt på grund av en renovering är inget som en fastighetsägare kan göra självmant utan att förhandla med Hyresgästföreningen. En höjning med 45 procent låter i vilket fall inte särskilt rimligt, anser Lennart Björkman.

– Främst i storstadsregioner händer det att fastighetsägare försöker att göra sig av med hyresgäster. Men du kan inte säga upp ett hyreskontrakt på grund av att du ska ombilda till bostadsrätt.

Om kostnader uppstår i samband med att en hyresgäst tvingas att flytta av olika anledningar kan ersättningar bli aktuella. Detta förhandlas då via Hyresgästföreningen.

– Annars kan man misstänka att det handlar om svarta pengar, säger Lennart Björkman.

Lennart Björkman är chef på Hyresgästföreningen region Bohus/Älvsborg-Skaraborgs juridiska enhet. När han får höra om buden kring fastigheten Hjorten 4 i Mariestad reagerar han på flera saker.

– Om det skulle vara så att lägenheterna blir obeboeliga under en tid har hyresgästerna rätt till 100-procentig kompensation, säger Lennart Björkman.

Om inte hyresgästerna frivilligt går med på större ingrepp i fastigheten avgörs ärendet av Hyresnämnden i Jönköping. Ett sånt beslut kan i sin tur överklagas. Att höja hyrorna kraftigt på grund av en renovering är inget som en fastighetsägare kan göra självmant utan att förhandla med Hyresgästföreningen. En höjning med 45 procent låter i vilket fall inte särskilt rimligt, anser Lennart Björkman.

– Främst i storstadsregioner händer det att fastighetsägare försöker att göra sig av med hyresgäster. Men du kan inte säga upp ett hyreskontrakt på grund av att du ska ombilda till bostadsrätt.

Om kostnader uppstår i samband med att en hyresgäst tvingas att flytta av olika anledningar kan ersättningar bli aktuella. Detta förhandlas då via Hyresgästföreningen.

– Annars kan man misstänka att det handlar om svarta pengar, säger Lennart Björkman.