16 nov 2015 17:12

16 nov 2015 17:12

Yrkar på stopp för vindkraftsverksplaner

LUGNÅS

Föreningen Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen (Föreningen StopVäK) har lämnat in ett 58 sidor långt yttrande till länsstyrelsens Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Västra Götaland.

Vasa vind har som bekant ansökt om att uppföra tolv vindkraftverk – med en höjd på max 180 meter – i Västra Kinneskogen.

Föreningen vill MPD avslår ansökan i sin helhet och att vindmätningsmasten tas ner, samt att marken återställs med omedelbar verkan.

De anser helt enkelt inte att det är en lämplig plats för vindkraftverk. Bland finns det stora naturvärden i området och ett rikt fågelliv med bland annat havsörn och fiskljuse.

Bakom yrkandet finns också föreningar som: Lugnås Hembygdsförening, Aranäs Kulturförening, Forshem– Fullösa Hembygdsförening och Årnäs Samhällsförening..

Vasa vind har som bekant ansökt om att uppföra tolv vindkraftverk – med en höjd på max 180 meter – i Västra Kinneskogen.

Föreningen vill MPD avslår ansökan i sin helhet och att vindmätningsmasten tas ner, samt att marken återställs med omedelbar verkan.

De anser helt enkelt inte att det är en lämplig plats för vindkraftverk. Bland finns det stora naturvärden i området och ett rikt fågelliv med bland annat havsörn och fiskljuse.

Bakom yrkandet finns också föreningar som: Lugnås Hembygdsförening, Aranäs Kulturförening, Forshem– Fullösa Hembygdsförening och Årnäs Samhällsförening..