15 nov 2015 08:00

15 nov 2015 08:39

Så mycket ska skolan spara

MARIESTAD: Oppositionen vill i stället begära mer pengar

Utbildningsnämnden kommer att inleda nästa budgetår med ett underskott på två miljoner kronor. Dessutom ska man spara 2,7 miljoner kronor.
– Mer kan vi inte spara på våra barn, säger un-ordföranden Anette Karlsson (M).

För några veckor sedan ratade politikerna det tjänstemannaförslag som skulle spara totalt 4,7 miljoner kronor nästa år. Majoritetspartierna i skolnämnden har nu beslutat att inte ha full kostnadstäckning för verksamheten nästa år.

– Vi får försöka att hitta andra lösningar genom att se över saker som inköp, kurser och konferenser under årets gång, säger Anette Karlsson.

Tycker du som nämndordförande att det är ansvarsfullt att ha två miljoner kronor ofinansierat?

– Nej, det tycker jag inte. Men vi ser inte att det finns några bättre alternativ. Om vi ska kunna upprätthålla betygsnivån, komma till rätta med sjuktalen och klara utmaningen med flyktingbarnen kan vi inte spara mer, säger Anette Karlsson.

Oppositionen kritisk

De besparingar som ska genomföras är:

• Indragning av vaktmästartjänst.

• Elevkullen i gymnasiesärskolan minskar vilket öppnar för att minska personalstyrkan nästa år.

• Sektorövergripande konton.

• Basprogrammet på gymnasiet kvarstår men antalet inriktningar ska ses över. En lärartjänst försvinner.

• En miljon kronor ska sparas i grundskolan och 500 000 kronor i förskolan. Varje rektor får i uppdrag att se över kostnaderna.

Oppositionen med S, V och MP är kritisk till majoritetens (M, C, KD och FP) förslag. Un:s vice ordförande Sture Pettersson (S) säger att det inte är särskilt troligt att det finns två miljoner kronor att hämta in på verksamheterna nästa år.

Oppositionen vill i stället be fullmäktige om full kostnadstäckning.

– Som nämnd har vi en skyldighet att meddela kommunfullmäktige om läget. Att lägga en budget med två miljoner kronor ofinansierat är minst sagt oansvarigt, säger Sture Pettersson.

En skattehöjning är ofrånkomligt med tanke på kommunens ekonomiska läge, resonerar Pettersson.

– De signaler vi får från personal i skolorna är att det är ganska tufft redan nu. Att då argumentera som kommunalrådet om att vi inte ska ta pengar från medborgarna i onödan, det förstår inte jag. Vi tar inte pengarna, vi använder dem för att öka servicen, säger Sture Pettersson.

För några veckor sedan ratade politikerna det tjänstemannaförslag som skulle spara totalt 4,7 miljoner kronor nästa år. Majoritetspartierna i skolnämnden har nu beslutat att inte ha full kostnadstäckning för verksamheten nästa år.

– Vi får försöka att hitta andra lösningar genom att se över saker som inköp, kurser och konferenser under årets gång, säger Anette Karlsson.

Tycker du som nämndordförande att det är ansvarsfullt att ha två miljoner kronor ofinansierat?

– Nej, det tycker jag inte. Men vi ser inte att det finns några bättre alternativ. Om vi ska kunna upprätthålla betygsnivån, komma till rätta med sjuktalen och klara utmaningen med flyktingbarnen kan vi inte spara mer, säger Anette Karlsson.

Oppositionen kritisk

De besparingar som ska genomföras är:

• Indragning av vaktmästartjänst.

• Elevkullen i gymnasiesärskolan minskar vilket öppnar för att minska personalstyrkan nästa år.

• Sektorövergripande konton.

• Basprogrammet på gymnasiet kvarstår men antalet inriktningar ska ses över. En lärartjänst försvinner.

• En miljon kronor ska sparas i grundskolan och 500 000 kronor i förskolan. Varje rektor får i uppdrag att se över kostnaderna.

Oppositionen med S, V och MP är kritisk till majoritetens (M, C, KD och FP) förslag. Un:s vice ordförande Sture Pettersson (S) säger att det inte är särskilt troligt att det finns två miljoner kronor att hämta in på verksamheterna nästa år.

Oppositionen vill i stället be fullmäktige om full kostnadstäckning.

– Som nämnd har vi en skyldighet att meddela kommunfullmäktige om läget. Att lägga en budget med två miljoner kronor ofinansierat är minst sagt oansvarigt, säger Sture Pettersson.

En skattehöjning är ofrånkomligt med tanke på kommunens ekonomiska läge, resonerar Pettersson.

– De signaler vi får från personal i skolorna är att det är ganska tufft redan nu. Att då argumentera som kommunalrådet om att vi inte ska ta pengar från medborgarna i onödan, det förstår inte jag. Vi tar inte pengarna, vi använder dem för att öka servicen, säger Sture Pettersson.