13 nov 2015 01:00

13 nov 2015 07:04

Svenska är nyckeln till samhället

FEM MINUTER: Kabir Ahmedzay

Många känner säkert igen Kabir Ahmedzay från tiden då han drev korvkiosk på torget i Mariestad. I dag arbetar han som tolk och är snart färdig med en ingenjörsutbildning.
Vägen från Kabul till Mariestad har inte varit enkel. Kabir berättar bland annat om vikten av att lära sig svenska och hur man kan underlätta integrationen för nyanlända.